Komentarze do czytań

khantry design

Siódma "Pieczęć"

khantry design

Po prostu

khantry design

Odsłonięcie MB Bolesnej

khantry design

Zwiedzanie sanktuarium

khantry design

Raport Jasnogórski

khantry design

b_uroczystosc_wszystkich_swietych

 

1 listopada
--> Uroczystość Wszystkich Świętych <--

 

W uroczystość Wszystkich Świętych możemy sobie przypomnieć kilka podstawowych prawd naszego życia:

Świętość. Od razu przypominamy sobie, że tylko Bóg jest święty. „Świętymi bądźcie, bo ja jestem Święty” mówi Bóg w Starym Przymierzu. „Ja jestem Święty.” Ale „Świętymi bądźcie”.  To wezwanie pokazuje nam kierunek, przyszłość, przeznaczenie człowieka, jego powołanie, jego możliwości, jakie mu Bóg daje. Ale też, że wszystkie aspiracje człowieka, jego osiągnięcia, wielkość rozwój, perspektywy, trwanie, wieczność wiążą się z Bogiem, ze świętością Boga.

Ale jak się to konkretnie dzieje? Wyrażamy to w hymnie „Chwała na wysokości Bogu” pod koniec, kiedy śpiewamy zwracając się do Chrystusa: „Albowiem tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen”.

Czyli „świętymi bądźcie”! Oto jest droga! Ale jak? Przez Chrystusa, bo On jest Bogiem, a więc jest Święty, ale jest i Człowiekiem, a więc jest nam bliski, jest drogą, pomostem, Pośrednikiem, jest Tym przez którego świętość Boga przelewa się w nas, przenika, namaszcza, przetwarza.

A więc świętość to być blisko Boga, więcej, być w jedności z Bogiem, a to jest możliwe tylko w Chrystusie. Poza Nim nie ma przejścia.

W uroczystość Wszystkich Świętych uwielbiamy Boga w tej różnorodności, bo każdy człowiek jest niepowtarzalny. Wszyscy Święci - jakie bogactwo! Co za bukiet kwiatów, które wyrosły na tej ziemi, a pochodzą z nieba. Wielkość, kształt, kolor, zapach. Przeróżne, ale wszystkie stanowią jeden bukiet, bo wszyscy ludzie jedną uprawiają świętość, choć są wołani w sposób przeróżny. Ich zadania, misje w życiu są różnorakie, ale świętość jest jedna. Jaka? Chrystusowa - czyli Boska.


 

Takie bogactwo, ale też bogactwo wstawiennictwa. Potężne wstawiennictwo u Boga każdego świętego. Ale jeżeli to jest rzesza nieprzeliczona, jak usłyszymy dziś we fragmencie Apokalipsy, to jakie my mamy szanse wielkie! Dzisiaj to sobie uświadamiamy i mobilizujemy się i winniśmy wyrazić żal, że nie wykorzystujemy szans, jakie Bóg nam daje. Mamy możliwości, a nie korzystamy z nich. Bóg nam daje wzorce, pośredników, ich wstawiennictwo, to wszystko zalewa ziemię, otula, ale my sięgamy tak rzadko od niechcenia, a czasami bez przekonania. A tu trzeba być niemalże zachłannym, brać ze wszystkich stron. Tu nikt nie zabroni, zachęcają cię wszyscy.

W uroczystość Wszystkich Świętych uświadamiamy sobie że cel życia człowieka jest piękny. Warto żyć, nawet gdyby od strony ludzkiej nasze życie było jak chybione przedsięwzięcie. Nawet gdyby ludzie spoglądając mówili: nieudacznik. To nie ma znaczenia żadnego. Im bardziej ktoś zepchnięty, po ludzku nie mający szans, sparaliżowany, obłożnie chory, kaleki, tym większa szansa aby przyłączyć do Chrystusa w którym znajdziemy to, że niepodobny do ludzi, odrzucony jak kamień zbędny, osądzony fałszywie, sponiewierany, ubiczowany, wyszydzony, zamordowany, zniesławiony przez wieki. „Tylko Tyś jest Święty”. 

Cała przyszłość należy do świętych. Chcesz mieć przyszłość? Ubiegaj się o świętość. Jak? Patrz, słuchaj. No i najważniejsze, jak usłyszymy w drugim czytaniu, „nazwani zostaliśmy dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.” To nie tylko nazwa. Świętość to nie jest pomalowanie na kolor słoneczny, bo Bóg jest Słońcem. Nie. To jest wewnętrzna zmiana, wymiana. Natura Boska staje się udziałem naszej ludzkiej natury, jak Chrystus, Bóg, Syn Boży będąc wciąż Bogiem wziął naszą ludzką naturę jako swoją i stał się Bogiem-Człowiekiem, Bogiem z nami. Cała przyszłość należy do świętych, a na czele tuż przy Chrystusie kroczy Królowa Wszystkich Świętych Maryja. I jeżeli to nasza Matka, jak wiemy o tym z Testamentu z krzyża, to jakie my mamy możliwości na drodze uświęcenia.

Prośmy Pana, aby uroczystość była taką iskrą, która zapali nas, prowadząc do wybuchu ale pięknego, wybuchu pragnienia świętości, pragnienia na serio.

Powiesz, ale jak? No właśnie, to jest całe to bogactwo. Radź się, pytaj, rozmawiaj. Jesteśmy we wspólnocie świętych. Świętych obcowanie! Komunio sanctorum! Nie masz wytłumaczenia. Czy jestem przymuszony do świętości? Nie, mobilizowany, zapraszany. W tym jest moja wielkość, że nie muszę, ale mogę i chcę. Wtedy się rozwijam. Chcę i pragnę i o to proszę i usiłuję iść tą drogą. Nieraz  raczkując jak małe dziecko. Nie wstydź się. Pan mówi: „Jak się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa”.

 

 

 --> NABOŻEŃSTWA <--   


Msza św. o godz. 8.15 w kościele, natomiast o godz. 10.30 na cmentarzu rozpocznie się procesja z modlitwą wypominkową, a po niej Msza św., natomiast wieczornej Mszy św. o godz. 16.00 nie będzie. Tego dnia jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Mszy św. 

 

Zapraszają
Ojcowie Paulini

  


 
Projekt i wykonanie Alanet