Komentarze do czytań

khantry design

Siódma "Pieczęć"

khantry design

Po prostu

khantry design

Odsłonięcie MB Bolesnej

khantry design

Zwiedzanie sanktuarium

khantry design

Raport Jasnogórski

khantry design

b_wizyta_duszpasterska_koleda_2016-2017

 

"K O L Ę D A" 

Uwaga!!!

 

Plan kolędy może ulegać zmianie.

O ewentualnych zmianach kolędy prosimy poiformować sąsiadów.

 

Ojcowie Paulini

 


 

Kościół w duchu troski o budowę wspólnoty wiernych i świadom ciążącego na nim obowiązku apostolskiego, w kanonie 529 Kodeksu Prawa Kanonicznego nakłada na proboszczów parafii i wszystkich kapłanów pracujących w duszpasterstwie obowiązek odwiedzania parafian.

"Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś niedomagają roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności .Stara się wreszcie o to, by małżonkowie rodzice otrzymali pomoc do wypełnienia własnych obowiązków oraz popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach". (KPK 529).

Ponadto Chrystus utożsamia się z kapłanami, którzy podejmują Misję Apostolską: "Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał" (Mt 10,40). 

Jezus polecił Apostołom: "Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówicie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim" (Łk 10,5-6). 

Przyjęcie kapłana z Wizytą Duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym.

Papieżowi każdy biskup składa raz na pięć lat oficjalną wizytę i sprawozdanie z sytuacji Kościoła diecezjalnego. Biskup raz na pięć lat wizytuje każdą parafię w swojej diecezji. Kapłan natomiast raz w roku składa wizytę w każdej rodzinie chrześcijańskiej, jako domowym Kościele. Czyni to zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia. W dawnej tradycji polskiej taką wizytę składali kapłani w rodzinach czasami już w Adwencie. Wizyta duszpasterska ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium. Tak było również i w dawnych wiekach, o czym zdaje relację o. Kolberg: 

"Na kilka dni pierwej (tzn. przed Wigilią Bożego Narodzenia) oczyszczają domy i zamiatają, a właściwy duchowny odwiedza ich, odczytuje modlitwę, kropi święconą wodą, daje całować krzyż, wypytuje się o stosunki domu, a dzieci słucha pacierza i katechizmu".

Dzień wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest szczególnym przeżyciem. Im rodzina jest bardziej związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański, im głębsza jest jej religijność, tym głębiej przeżywa spotkanie z oficjalnym sługą Kościoła. Należy taką wizytę odpowiednio przygotować: stół nakrywamy białym obrusem, ustawiamy świece, wodę święconą z kropidlem. Na stole można otworzyć Księgę Pisma Świętego. Wszyscy domownicy oczekują kapłana w stroju wizytowym. 

P l a n  "K O L Ę D Y"

 

Prosimy o przyjazd po ojców 15 min przed godziną rozpoczęcia kolędy. Ministranci chodzą za zgodą rodziców.

 

Wtorek 2 stycznia 2018 r.
(Myśliwczów, Myśliwczów Kolonia)


1 ojciec od godz. 900

Myśliwczów Kolonia - od Państwa Jaguścików, Mielczarków do Państwa Frymusów

2 ojciec od godz. 900

Myśliwczów - od Państwa Fatygów, Nabiałkowskich do Pani Kucharskiej

3 ojciec od godz. 900

Myśliwczów - od Państwa Nowaków do szkoły i od Państwa Grabowskich do Państwa Spadło

4 ojciec od godz. 900

Myśliwczów - od Państwa Starygów do Państwa Tomczyków

 

Środa 3 stycznia 2018 r.
(Rogi, Bogusławów, Myśliwczów, Maksymów)


1 ojciec od godz. 900

Rogi od Wielgomłyn nr 1 do nr 19 po jednej stronie

2 ojciec od godz. 900 

Rogi od Leśniczówki nr 29 do nr 21 po obu stronach

3 ojciec od godz. 900

Rogi od Wielgomłyn nr 53 do nr 36 po jednej stronie

1 ojciec od godz. 1415

Bogusławów, Myśliwczów - od Państwa Sikorskich, domy pod lasem do Pana Jana Kota i Maksymów

 

Czwartek 4 stycznia 2018 r.
(Rudka)


1 ojciec od godz. 900

Rudka od Państwa Dąbrowskich do nr 16 Państwa Wronów po obu stronach

2 ojciec od godz. 900

Rudka od Państwa Wronów nr 43 do Państwa Banaszczyków nr 17 po jednej stronie

3 ojciec od godz. 900

Rudka od Państwa Ziółkowskich nr 45 do Państwa Nowaków nr 73 po jednej stronie

1 ojciec od godz. 1400

Anielin

 

Piątek 5 stycznia 2018 r.
(Kruszyna, Borowiec)


1 ojciec od godz. 900

Kruszyna od Leśniczówki do Państwa Pawlusów nr 20

2 ojciec od godz. 900

Kruszyna od Państwa Stanowskich nr 27 do Państwa Łuszczyńskich nr 23; dalej od Państwa Kopańskich nr 34 do Państwa Sandelewskich nr 38

3 ojciec od godz. 900

Kruszyna od domy przy cegielni, a potem od numerów końcowych do Państwa Górników nr 39

1 ojciec od godz. 1400

Borowiec od Państwa Pańkowskich

 

Poniedziałek 8 stycznia 2018 r.
(Trzebce, Perzyny)

 

1 ojciec od godz. 900

Trzebce od Sokolej Góry - Państwa Stępniów do Państwa Stępniów nr 2 dalej od nr 62 Państwa Jaguścików, Warzechów, Kulisiów, Hasików, do Pani Boryckiej nr 60 i od Państwa Chudy nr 3 do Pana Jana Biniek nr 16 – po jednej stronie 

2 ojciec od godz. 900

Trzebce od Pani Janiny Olas, potem od Pani Koniecznej nr 33 do Państwa Cyranów nr 18 po jednej stronie

3 ojciec od godz. 900

Trzebce od Srokowa Państwa Jaguścików nr 36 do Pana Drzewowskiego nr 58 - po jednej  stornie 

4 ojciec od godz. 900

Perzyny od Państwa Ormańskich

 

Wtorek 9 stycznia 2018 r.
(Pratkowice, Zalesie)

1 ojciec od godz. 900

Pratkowice od Kolonia Pratkowice i od Sokolej Góry

2 ojciec od godz. 900

Pratkowice od Stawu po jednej stronie stawu 

3 ojciec od godz. 900

Pratkowice od Stawu po stronie Kaplicy

1 ojciec od godz. 1500

Zalesie od nr 13 Państwa Foltynów do Pana Stolarczyka  nr 8 

2 ojciec od godz. 1500

Zalesie od nr 16 Państwa Matyniów do Państwa Knop-Foltyn nr 20

3 ojciec od godz. 1500

Zalesie od nr 27 Pana Matyni do Państwa Lech nr 19

 

Środa 10 stycznia 2018 r.
(Sokola Góra)


1 ojciec od godz. 900

Sokola Góra od nr 1 do nr 12

2 ojciec od godz. 900

Sokola Góra od nr 13 do nr 32 

3 ojciec od godz. 900

Sokola Góra od nr 33 do nr 46  

4 ojciec od godz. 900

Sokola Góra od nr 48 do nr 55 i od nr 57 do nr 62

 

Czwartek 11 stycznia 2018 r.
(Wielgomłyny ul. Ogrodowa, Piaski)


1 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny, ul. Ogrodowa od Państwa Kowalczyków nr 1 do Państwa Zasada nr 16 po obu stronach

2 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny, ul. Ogrodowa od Państwa Bartników nr 24  do Państwa Piekarskich nr 25 dalej od Państwa Jędrzejczyków nr 54 do Państwa Korpasów nr 18 i za krzyżówką od Państwa Kubasiak nr 53 do Państwa Drogoszów nr 31- po obu stronach

3 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny, ul. Ogrodowa od Państwa Bareła nr 42 do Państwa Nowaków nr 31

4 ojciec od godz. 900

Piaski od Państwa Kuczerskich do SKR-u

 

Piątek 12 stycznia 2018 r.
(Wielgomłyny ul. Krzętowska, Częstochowska,
Rynek, Przedborska)


1 ojciec od godz. 1430

Wielgomłyny,ul. Krzętowska od SKR-u do Państwa Olczyków

2 ojciec od godz. 1430

Wielgomłyny, Poduchowne

3 ojciec od godz. 1430

Wielgomłyny, ul. Częstochowska, Rynek i Przedborska

 

Sobota 13 stycznia 2018 r.
(Wielgomłyny ul. Krzętowska, Zagórska)


1 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny, ul. Krzętowska od Pawilonu do Państwa Szcześniaków po jednej stronie 

2 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny, ul. Krzętowska od Państwa Walczaków do Państwa Kalandyków

3 ojciec od godz. 1500

Wielgomłyny, ul. Zagórska od Państwa Witaszczyków do Państwa Aleksandrowiczów po obu stronach

4 ojciec od godz. 1500

Wielgomłyny, ul. Zagórska od Państwa Wielochów do Państwa Stalków po obu stronach   

 

Wtorek 16 stycznia 2018 r.
(Wielgomłyny ul. Polna)

 

1 ojciec od godz. 1430

Wielgomłyny, ul. Polna od nr 2 Państwa Siwek po obu stronach 

2 ojciec od godz. 1430

Wielgomłyny, ul. Polna od cmentarza nr 34 Państwa Korzonkowskich - po jednej stronie  

3 ojciec od godz. 1430

Wielgomłyny, ul. Polna od cmentarza nr 31 Państwa Kałużów - po jednej stronie  

 

Środa 17 stycznia 2018 r.
(Wielgomłyny ul. Radomszczańska)


1 ojciec od godz. 1430

Wielgomłyny, ul. Radomszczańska domy prywatne, dom nauczyciela

2 ojciec od godz. 1430

Wielgomłyny, ul. Radomszczańska ośrodek zdrowia

3 ojciec od godz. 1430

Wielgomłyny, ul. Radomszczańska blok obie klatki 

 


  

W przypadku braku możliwości przyjęcia "kolędy” w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt pod nr tel. 447871066, w celu ustalenia wizyty w innym terminie.

Do zobaczenia
Ojcowie Paulini

 
Projekt i wykonanie Alanet