Komentarze do czytań

khantry design

Siódma "Pieczęć"

khantry design

Po prostu

khantry design

Odsłonięcie MB Bolesnej

khantry design

Zwiedzanie sanktuarium

khantry design

Raport Jasnogórski

khantry design

 

b_wizyta_duszpasterska_koleda_2016-2017

 

"K O L Ę D A" 

Uwaga!!!

 

Plan kolędy może ulegać zmianie.

O ewentualnych zmianach kolędy prosimy poiformować sąsiadów.

 

Ojcowie Paulini

 


 

Kościół w duchu troski o budowę wspólnoty wiernych i świadom ciążącego na nim obowiązku apostolskiego, w kanonie 529 Kodeksu Prawa Kanonicznego nakłada na proboszczów parafii i wszystkich kapłanów pracujących w duszpasterstwie obowiązek odwiedzania parafian.

"Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś niedomagają roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności .Stara się wreszcie o to, by małżonkowie rodzice otrzymali pomoc do wypełnienia własnych obowiązków oraz popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach". (KPK 529).

Ponadto Chrystus utożsamia się z kapłanami, którzy podejmują Misję Apostolską: "Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał" (Mt 10,40). 

Jezus polecił Apostołom: "Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówicie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim" (Łk 10,5-6). 

Przyjęcie kapłana z Wizytą Duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym.

Papieżowi każdy biskup składa raz na pięć lat oficjalną wizytę i sprawozdanie z sytuacji Kościoła diecezjalnego. Biskup raz na pięć lat wizytuje każdą parafię w swojej diecezji. Kapłan natomiast raz w roku składa wizytę w każdej rodzinie chrześcijańskiej, jako domowym Kościele. Czyni to zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia. W dawnej tradycji polskiej taką wizytę składali kapłani w rodzinach czasami już w Adwencie. Wizyta duszpasterska ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium. Tak było również i w dawnych wiekach, o czym zdaje relację o. Kolberg: 

"Na kilka dni pierwej (tzn. przed Wigilią Bożego Narodzenia) oczyszczają domy i zamiatają, a właściwy duchowny odwiedza ich, odczytuje modlitwę, kropi święconą wodą, daje całować krzyż, wypytuje się o stosunki domu, a dzieci słucha pacierza i katechizmu".

Dzień wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest szczególnym przeżyciem. Im rodzina jest bardziej związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański, im głębsza jest jej religijność, tym głębiej przeżywa spotkanie z oficjalnym sługą Kościoła. Należy taką wizytę odpowiednio przygotować: stół nakrywamy białym obrusem, ustawiamy świece, wodę święconą z kropidlem. Na stole można otworzyć Księgę Pisma Świętego. Wszyscy domownicy oczekują kapłana w stroju wizytowym. 

P l a n  "K O L Ę D Y"

 

Prosimy o przyjazd po ojców 15 min.
przed godziną rozpoczęcia kolędy.

Ministranci chodzą za zgodą rodziców.

 

 

Środa 2 stycznia 2019 r.
(Sokola Góra, Kolonia Pratkowice)

1 ojciec od godz. 900

Sokola Góra - od nr 12 do nr 1 dalej od nr 57 do nr 62 i od nr 48 do nr 55

2 ojciec od godz. 900

Sokola Góra - od nr 13 do nr 32 i od nr 33 do nr 46

3 ojciec od godz. 1500

Od Kolonia Pratkowice i od Sokolej Góry do Państwa Sinkiewiczów 42

 

  

Czwartek 3 stycznia 2019 r.
(Pratkowice, Perzyny)

1 ojciec od godz. 900

Pratkowice - od Stawu po stronie Kaplicy

2 ojciec od godz. 900 

Pratkowice - od Stawu po jednej stronie stawu 

3 ojciec od godz. 1330

Perzyny - od Państwa Ormańskich

 

 

Piątek 4 stycznia 2019 r.
(Trzebce)

1 ojciec od godz. 900

Trzebce - od Pani Janiny Olas, potem od Pani Koniecznej nr 33 do Państwa Cyranów nr 18po jednej stronie 

2 ojciec od godz. 900

Trzebce - od Srokowa Państwa Jaguścików nr 36 do Pana Drzewowskiego nr 58 - po jednej  stornie 

3 ojciec od godz. 1500

Trzebce - od Sokolej Góry - Państwa Stępniów do Państwa Stępniów nr 2 dalej od nr 62 Państwa Jaguścików, Warzechów, Kulisiów, Hasików, do Pani Boryckiej nr 60 i od Państwa Chudy nr 3 do Pana Jana Biniek nr 16 – po jednej stronie 

 

 

Sobota 5 stycznia 2018 r.
(Rudka)

1 ojciec od godz. 900

Rudka - od Państwa Dąbrowskich do numeru 16 Państwa Wronów po obu stronach

2 ojciec od godz. 900

Rudka - od Państwa Wronów nr 43 do Państwa Banaszczyków nr 17 po jednej stronie

3 ojciec od godz. 900

Rudka - od Państwa Ziółkowskich nr 45 do Państwa  Nowaków nr 73 po jednej stronie

 

 

Poniedziałek 7 stycznia 2019 r.
(Kruszyna, Anielin, Borowiec)

1 ojciec od godz. 900

Kruszyna - od Leśniczówki do Państwa Pawlusów nr 20

2 ojciec od godz. 900

Kruszyna - od Państwa Stanowskich nr 27 do Państwa Łuszczyńskich nr 23 dalej od  Państwa Kopańskich nr 34 do Państwa Sandelewskich nr 38     

3 ojciec od godz. 900

Kruszyna - od Domy przy cegielni, a potem od numerów końcowych do Państwa Górników nr 39 

1 ojciec od godz. 1500

Anielin

2 ojciec od godz. 1500

Anielin

3 ojciec od godz. 1500

Borowiec - od Państwa Pańkowskich 

 

 

Wtorek 8 stycznia 2019 r.
(Zalesie, Wielgomłyny Poduchowne)

1 ojciec od godz. 900

Zalesie - od nr 13 Państwa Foltynów do Państwa Knop-Foltyn nr 20 – po obu stronach  

2 ojciec od godz. 900 

Zalesie - od nr 27 Pana Matyni do Państwa Lech nr 19 – po obu stronach 

3 ojciec od godz. 1330

Wielgomłyny Poduchowne

 

 

Środa 9 stycznia 2019 r.
(Rogi, Wielgomłyny)

1 ojciec od godz. 900

Rogi - od Leśniczówki nr 28 do Państwa Orlików nr 1 po jednej stronie

2 ojciec od godz. 900

Rogi - od Pani Skiba nr 30 do Państwa Tomczyków  nr 53 po jednej stronie 

3 ojciec od godz. 1500

Wielgomłyny ul. Radomszczańska – domy prywatne, dom nauczyciela i ośrodek zdrowia

 

 

Czwartek 10 stycznia 2019 r.
(Wielgomłyny)

1 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny ul. Krzętowska - od Pawilonu do Państwa Szcześniaków po jednej stronie

2 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny ul. Krzętowska - od Państwa Walczaków do Państwa Kalandyków po jednej stronie

3 ojciec od godz. 1400

Wielgomłyny ul. Częstochowska, Rynek, Przedborska 

 

 

Piątek 11 stycznia 2019 r.
(Wielgomłyny, Bogusławów, Maksymów, Mysliwczów)

1 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny Piaski - od Państwa Kuczerskich do SKR-u

2 ojciec od godz. 900

Bogusławów, Myśliwczów - od Państwa Sikorskich, domy pod lasem do Pana Jana Kota i Maksymów

3 ojciec od godz. 1500

Wielgomłyny ul. Krzętowska – od SKR-u do Państwa Olczyków    

 

 

Sobota 12 stycznia 2018 r.
(Wielgomłyny)

1 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny ul. Ogrodowa – od Państwa Kowalczyków nr 1 do Państwa Zasada nr 16 po obu stronach     

2 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny - od Państwa Bartników nr 24  do Państwa Piekarskich nr 25 dalej od Państwa  Jędrzejczyków nr 54 do Państwa Korpasów nr 18 i za krzyżówką od Państwa Kubasiak nr 53 do Państwa Drogoszów nr 31- po obu stronach 

3 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny - od Państwa Bareła nr 42 do Państwa Nowakównr 31  

 

  

Poniedziałek 14 stycznia 2019 r.
(Myśliwczów Kolonia, Wielgomłyny)

1 ojciec od godz. 1400

Myśliwczów Kolonia - od Państwa Nowaków nr 58 do szkoły, i od Państwa Grabowskich nr 75 do Państwa Śmigielskichnr 15

2 ojciec od godz. 1400

Wielgomłyny ul. Zagórska - od Państwa Witaszczyków do Państwa Banasików po obu stronach 

3 ojciec od godz. 1400

Wielgomłyny ul. Zagórska - od Państwa Wielochów do Państwa Najmrodzkich po obu stronach

  

 

Środa 16 stycznia 2019 r.
(Wielgomłyny)

1 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny ul. Polna - od Państwa Olczyków nr 8a do nr 31 Państwa Kałużów - po jednej stronie

2 ojciec od godz. 900

Wielgomłyny ul. Polna - od GOKiS do Państwa Korzonkowskich nr 34 - po jednej stronie

3 ojciec od godz. 1500

Wielgomłyny ul. Radomszczańska - blok obie klatki  

 

 

Czwartek 17 stycznia 2018 r.
(Myśliwczów, Mysliwczów Kolonia)

1 ojciec od godz. 900

Myśliwczów - od Państwa Starygów do Państwa Tomczyków

2 ojciec od godz. 900

Myśliwczów - od Państwa Fatygów, Nabiałkowskich do Państwa Kucharskich

3 ojciec od godz. 1400

Mysliwczów Kolonia - od Państwa Jaguścików, Mielczarków do Państwa Frymusów 

 


W przypadku braku możliwości przyjęcia "kolędy” w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt pod nr tel. 447871066, w celu ustalenia wizyty w innym terminie.

Do zobaczenia
Ojcowie Paulini

 
Projekt i wykonanie Alanet