Komentarze do czytań

khantry design

Siódma "Pieczęć"

khantry design

Po prostu

khantry design

Odsłonięcie MB Bolesnej

khantry design

Zwiedzanie sanktuarium

khantry design

Raport Jasnogórski

khantry design

b_ogloszenia_parafialne_26_stycznia_2020

 

1. W całym Kościele obchodzona jest dziś niedziela Słowa Bożego. Przyjmijmy Słowo Boże jako Boży Dar, który oświeca nasze oczy, oczyszcza sumienia i daje łaskę do owocnego realizowania chrześcijańskiego powołania.

2. W tym tygodniu odbędą się spotkania z kandydatami do sakramentu bierzmowania: w środę w kościele o godz. 17.30 dla klas szóstych i siódmych, w czwartek w salce klasztornej o godz. 17.30 dla klas ósmych, w piątek w salce klasztornej o godz. 17.30 dla uczniów ze szkół średnich. Kandydaci zabierają na spotkanie indeksy i długopisy.

3. W sobotę 1 lutego zapraszamy na różaniec o godz. 16.30 i na Mszę św. o godz. 17.00 w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30 zapraszamy na spotkanie informacyjno-organizacyjne dla chłopców, którzy chcą być ministrantami. Więcej informacji u o. Savio, który jest opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza.

5. Składamy podziękowanie wszystkim wiernym za przyjęcie nas w swoich domach, jak również za złożone ofiary. Ofiary kolędowe zostaną przeznaczone na poszerzenie parkingu, natomiast pozostałą część dołożymy do ofiar, które są zbierane na węgiel podczas dożynek parafialnych. 

Podczas kolędy odwiedziliśmy 608 rodzin, w tych rodzinach obecnych było 1552 osoby, a nieobecnych z różnych powodów było 421 osób. W 49 domach nie zastaliśmy nikogo, albo nie otworzono nam drzwi, a 27 rodzin wyraziło wprost niechęć przyjęcia księdza po kolędzie. Na terenie parafii jest ok. 50 niezamieszkanych domów (nie licząc domów letniskowych). Dla nieobecnych jak i dla tych niechętnych przyjąć kolędę nadal istnieje możliwość poproszenia o wizytę duszpasterską. 

Z niepokojem zauważamy, że w naszej parafii z roku na rok jest coraz więcej związków bez sakramentu małżeństwa, żyjących w luźnym związku, konkubinacie czy związku cywilnym. Apelujemy, aby te pary jak najszybciej uporządkowały swój nieregularny stan. 

Pragniemy, aby owocem tegorocznej wizyty duszpasterskiej było powstanie w naszej parafii wspólnoty dla rodzin i małżeństw. Więcej szczegółów podamy wkrótce.

Podczas wizyty duszpasterskiej spotkaliśmy się w zdecydowanej większości z życzliwością Parafian za co bardzo dziękujemy. W niektórych rodzinach, które chodzą do kościoła rzadko albo wcale spotkania nie należały do łatwych. Spotkaliśmy się niezrozumieniem, krytyką czy kąśliwymi uwagami. Podczas kolędy Parafianie wyrażali swoje oczekiwania zarówno duszpasterskie jak i materialne związane z kościołem czy cmentarzem. Niektóre kwestie zostały już poruszone na Radzie Parafialnej w minionym tygodniu. 

Na tym spotkaniu podjęto decyzję o kontynuowaniu prac na cmentarzu parafialnym i przygotowaniu kaplicy cmentarnej, w celu przechowywania ciała zmarłych. Prace będą obejmować, wymianę dachu, montaż okien i przygotowanie wnętrza (tynkowanie). Aktualnie w kasie cmentarnej jest 10 tyś zł. Dziękujemy za ofiary, które wpłynęły od 54 rodzin/osób podczas kolędy. W tym roku prosimy o kontynuowanie i składanie nowych ofiar na cmentarz, podobnie jak w ubiegłym roku. 

Podjęto również decyzję o likwidacji śmietników od ul. Krzętowskiej oraz zredukowanie kontenerów na śmieci z 6 na 4. Uprasza się Parafian, aby zabierali w miarę możliwości ze sobą śmieci, ze względu na zwiększone koszty o 35 %. W ubiegłym roku na sam wywóz śmieci z cmentarza wydaliśmy 15 tyś zł. Na cmentarzu zostanie zamontowany monitoring w celu wyeliminowania podrzucanych śmieci z prywatnych domów, z których jest wywożony gruz, śmieci organiczne, czy inne, a takie zdarzenia będą zgłaszane na policję.

Kolejną kwestią poruszoną na Radzie Parafialnej była sprawa sprzątania, zakupu kwiatów i dekoracji kościoła. W ostatnim czasie kościół sprzątali mieszkańcy Myśliwczowa. Zaproszonych do sprzątania było 63 osoby, a przyszło 28 osób. W dwie lub trzy osoby nie jest możliwe dobre posprzątanie najważniejszego Domu w parafii. Bardzo prosimy, jeśli wyczytana osoba nie może przyjść sprzątać kościoła, to deleguje ze swojego domu np. męża, syna czy córkę. 

Podczas sprzątania w danym tygodniu Parafianie składają ofiary na kwiaty. Tak się składa, że od 25 lat stawka na kwiaty się nie zmieniała i jest to zazwyczaj 10 zł (taka ofiara na kwiaty raz na rok). Na miesiąc mamy między 200-250 zł. Może ktoś nie być świadomy, ale żeby ubrać kościół (kwiaty wytrzymują dwa tygodnie) to dwa razy w miesiącu musimy wydać minimum 800 zł. Ktoś z Ojców na zmianę wstaje rano w piątek o godz. 4.00 i jedzie na giełdę do Częstochowy, żeby kupić kwiaty za pół ceny. Prosimy o zrozumienie tej kwestii i zwiększenie ofiar na kwiaty. 

6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożone ofiary na kwiaty Paniom Annie Sikorskiej, Katarzynie Ciszewskiej, Iwonie Świtoń, Dorocie Centkowskiej, Alicji Juszczyk, Danucie Góreckiej, Barbarze Bębniarz oraz Paniom Janinie Groszek, Aleksandrze Nowak. W tym tygodniu zapraszamy do sprzątania w sobotę od godz. 8.30 mieszkańców z ul. Ogrodowej w Wielgomłynach Panie Renatę Kowalczyk, Agnieszkę Tatara, Agnieszkę Staroszczyk, Alicję Trzeciak, Irenę Stępień i Panów Tomasza Tatara, Krzysztofa Rak.

7. Życzymy wszystkim bł. Bożego na najbliższy tydzień, gościom w naszej parafii i pielgrzymom miłego pobytu. Niech Matka Boża Wielgomłyńska ma Was w swojej opiece. Szczęść Wam Boże!

 
Projekt i wykonanie Alanet