Komentarze do czytań

khantry design

Siódma "Pieczęć"

khantry design

Po prostu

khantry design

Odsłonięcie MB Bolesnej

khantry design

Zwiedzanie sanktuarium

khantry design

Raport Jasnogórski

khantry design

b_informacje

 /aktualizacja 16 maja 2020 r., g. 8.35/

 

Drodzy Parafianie i Przyjaciele sanktuarium!

 

Zgodnie z rozporządzeniami państwowymi i naszego Pasterza Abp Wacława Depo zostają wprowadzaone w posłudze duszpasterskiej nastepujące zasady, których bęzwzględnie należy się stosować:

 

- w tygodniu Msza św. jest odprawiana o godz. 7.00 i 18.00

- ze względu na nowe zarządzenia państwowe Msze św. niedzielne z kaplic zostają przeniesione do kościoła

- porządek niedzielny Mszy św. w kościele wygląda w następujący sposób: dla mieszkańców z Rudki Msza św. w kościele o godz. 7.00, o godz. 8.15 i 10.30 Msze św. ogólne, o godz. 11.45 dla mieszkańców Sokolej Góry, o godz. 13.00  dla mieszkańców z Pratkowic i o godz. 16.00 Msza św. ogólna.  

- w Mszy św. w kościele może uczestniczyć 25 osób (1 osoba na 10 m2 ) w oznaczonych miejscach kartkami /od 17 maja/

- w kościele i kancelarii obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz noszenie rękawiczek

- kościół jest otwarty na modlitwę indywidualną od godz. 8.00 do 17.00 (zachowując zasadę 1 osoba na 10m2) 

- liturgia pogrzebowa przebiega w nastepujący sposób: rodzina ustala dzień i godzinę Mszy św. pogrzebowej (Msza św. bez trumny dla 25 osób z najbliższej rodziny (zachowując zasadę 1 osoba na 10m2) oraz godzinę pochówku, który rozpoczyna się od bramy głównej na cmantarzu

- podczas ceremonii pogrzebowej na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy

- spowiedź, posługa chorym i umierającym, komunia święta jest na życzenie

- zachęcamy wszystkich do modlitwy w domach przez transmisje radiowo-telewizyjne w intencji ustania epidemii

- wszystkich Parafian prosimy, aby o godz. 20.30 zgromadzili się w swoich domach na modlitwie różańcowej zakończonej Apelem Jasnogórskim. 

- nasz Pasterz udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia w Mszy św. w niedzielę i święta nakazane

- wszystkie odprawiane Msze św. w kościele można słuchać na żywo na naszej stronie internetowej tutaj...

- w sprawach kancelaryjnych lub innych prosimy o kontakt telefoniczny (tel. +48 44 787 10 66) i indywidualne umówienie się na spotkanie.

- podane informacje dot. posługi sakramentalnej w kościele mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie aktualnych informacji, na stronach internetowych naszej parafii i archidiecezji.

 

www.wielgomlyny.paulini.pl

www.archiczest.pl

 

 

Z pamięcią modlitewną

Ojcowie Paulini


 

 
Projekt i wykonanie Alanet