b_renowacja figur

 

Drodzy Parafianie!!!

Pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi rozpoczęliśmy renowację figur przykościelnych: 

Matki Bożej Niepokalanej,
św. Józefa,
św. Floriana,
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
św. Anny,
Bohaterów II Wojny Światowej. 

Wymienione figury powstały w latach 1949-1951, staraniem ówczesnego proboszcza parafii śp. ks. Eugeniusza Maślankiewicza.

Aktualnie renowacji poddawana jest figura Matki Bożej Niepokananej przy dzwonnicy. Prace są już na ukończeniu. 

Zalecenia konserwatorskie nakazały odczyszenie obiektu, który był wielokrotnie przemalowywany, a ubytki i spękania uzupełniane zaprawą betonową.

Po wykonaniu tych prac zostało ustalone, że cokół został wykonany z piaskowca, a figura jest betonowym odlewem wykonanym w Zakłzadzie SZtuki Kościelnej Kazimierz Schaefer w Piekarach Śląskich. 

Na blokach piaskowych odkryły się napisy, które świadczą z dużym prawdopodobieństwem, że do wykonania figur zostały użyte piaskowe bloki ze zniszczonych przez Sowietów mogił, na historycznie isniejącym cmentarzu wokoło kościoła.

Dokładne ustalenie faktów powstawania przykościelnych figur będzie przedmiotem badań konserwatorskich. Nie wiemy co nas czeka przy odczyszczeniu kolejnych figur.

 


  

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe podjętych prac. Koszt renowacji pojedyńćzej figury wyniesie 10 tyś zł. Proponujemy, aby ofiary składane na ten cel były wg poszczególnych wiosek w parafii:

Figura Matki Bożej Niepokalanej
- ofiary od mieszkańców Wielgomłyn,

Figura św. Józefa
- ofiary od mieszkańców Sokolej Góry,Trzebiec,

Figura św. Floriana
- ofiary od mieszkańców Pratkowic, Perzyn,

Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa
- ofiary od mieszkańców Rudki, Borowca, Anielina,

Figura św. Anny
- ofiary od mieszkańców Rogów, Myśliwczowa, Maksymowa, Bogusławowa, 

Pomnik Bohaterów II Wojny Światowej
- ofiary od mieszkańców Zalesia, Kruszyny. 

O zbiórkę ofiar prosimy Sołtysów wiosek lub Radnych Parafialnych. Ze względu na kwotę zbiórki prosimy ją rozłożyć w ratach na 2-3 miesiące. Za wszelką życzliwość wyrażmy serdeczne Bóg zapłać!!!

Kolejną figurą poddaną renowacji będzie figura św. Józefa.

 

Ojcowie Paulini  

Zdjęcia wykonane w trakcie trwających prac:

renowacaja_mb_niepokalanej1

renowacaja_mb_niepokalanej2

renowacaja_mb_niepokalanej4

renowacaja_mb_niepokalanej5

renowacaja_mb_niepokalanej6

renowacaja_mb_niepokalanej3


 
Projekt i wykonanie Alanet