Cmentarz parafialny

cmentarz_wielgomlyny

Prace remontowe

b_chrzcielnica_kopula

b_portal_zewnętrzny

b_portal_gotycki

b_gotycka_chrzcielnica

b_nowa kotlownia_ciepla

b_renowacja_figury_św._floriana

b_renowacja_figury_św._anny

b_renowacja_figury_św._józefa

b_renowacja figur

b_cegielki_klecznik_krzyz_tabernakulum

b_renowacja_piety_Matki_Bożej_Bolesnej

b_sw._o._pio kopia(3)

Po prostu

khantry design

Odsłonięcie MB Bolesnej

khantry design

Zwiedzanie sanktuarium

khantry design

Raport Jasnogórski

khantry design

b_perygrynacja

 

perygrynacja_1

 

Wskazania dla rodzin na dzień nawiedzenia

Podczas Nawiedzenia przyjdzie do naszej rodziny obraz przedstawiający Cudowną Pietę Matki Bożej Bolesnej Pani Wielgomłyńskiej. Wierzymy, że wraz z tym Obrazem będziemy w szczególny sposób gościć u siebie samą Matkę Bożą, która nawiedzi nas przez znak swego świętego Wizerunku.

Aby to przyjście Maryi wraz z Jezusom do naszej rodziny przyniosło odnowę życia religijnego i inne duchowe owoce, po­winno być przeżyte jako wielkie święto dla wszystkich mieszkańców domu. 

Obraz przejmujemy na wieczornej Mszy św. /od poniedziałku do soboty g. 18.00, w niedziele g. 16.00/, po wcześniejszym ustaleniu terminu i kolejności przyjmowania. Rodzina powinna przygotować się duchowo przez odnowienie stanu łaski uświęcającej, czyli przez spowiedź i komunię świętą oraz przez pojednanie się ze wszystkimi w domu, z rodziną dalszą, z sąsiadami i z całym otoczeniem. 

Należy również przygotować dom na uroczystość Nawiedzenia: sprzątnąć mieszkanie i otoczenie, przygotować ołtarzyk dla Obrazu Matki Bożej. 

 


Przebieg uroczystości Nawiedzenia

Obraz Nawiedzenia będzie przebywał
w rodzinie przez całą dobę
.

W dniu rozpoczęcia Nawiedzenia, o ile to możliwe, cała rodzina uczestniczy we Mszy świętej wieczornej i przyjmuje Komunię świętą. Na koniec Mszy św. uroczyście przyjmuje obraz przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej.

Obraz należy ustawić w domu na odpowiednio przygoto­wanym ołtarzyku w takim miejscu, aby można było przy nim w ciągu dnia spokojnie się modlić. Ołtarzyk ozdobić kwiatami i światłem. 

W pobliżu Obrazu należy również umieścić z należną czcią Księgę Ewangelii tak, aby był do niej łatwy dostęp dla każdego, kto zechce ją czytać. 

Przez cały dzień, a także – co jest bardzo wskazane również i w nocy domownicy wspólnie lub indywidualnie czuwają na zmianę przy Obrazie, modląc się za swoją rodzinę, Kościół i Ojczyznę. Należy tak rozłożyć czuwanie, aby każdy miał dla siebie dłuższą chwilę własnego, cichego spotkania z Maryją. Kto by miał takie pragnienie, może osobiście oddać się Matce Bożej w dniu Jej Nawiedzenia. Można na jakąś określoną porę, zaprosić do modlitwy krewnych i znajomych. Należy dążyć do tego, aby w tym dniu nie oglądać telewizji, lecz cały wolny czas po­święcić Matce Najświętszej.

- rano, przed wyjściem do pracy i do szkoły, rodzina wspólnie odmawia pacierz. 

- w ciągu dnia, członkowie rodziny, którzy są w domu lub stopniowo do niego wracają: odmawiają różaniec, koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej, Drogę Krzyżową, śpiewają pieśni maryjne, Godzinki, Litanię, modlą się indywidualnie i zbiorowo. 

- należy również jak najwięcej czasu poświęcić na czytanie Ewangelii. Można czynić to wspólnie lub indywidualnie, wybierając określone fragmenty, bądź czytając tekst po kolei lub otwierając Księgę Ewangelii i czytając te strony, gdzie się otworzy.

Swoje przeżycia w czasie przyjęcia Obrazu oraz otrzymane łaski, będzie można odnotować w specjalnej Kronice w zakrystii.

Modlitewnik Nawiedzenia przynosimy wraz z obrazem do kościoła.

Zewnętrzym darem nawiedzenia dla każdej rodziny jest różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej wraz z folderem jak go odmawiać. 

 

Jak dokonać Aktu oddania rodziny Matce Bożej?

W najdogodniejszej porze dnia tak, aby obecni byli wszyscy członkowie rodziny, można złożyć Akt Oddania Matce Bożej, według załączonego tekstu i porządku. Nabożeństwu rodzinnemu przewodniczy zasadniczo ojciec lub matka. Rodzina zebrana przy Obrazie Matki Bożej odmówi przewidziane na ten temat modlitwy, odczyta Akt Oddania Rodziny, oraz podejmie zobowiązania rodzinne. 

 

Po Nawiedzeniu

Na zakończenie Nawiedzenia przynosimy Obraz Maryi do świątyni na wieczorną Mszę świętą, przekazując go do zakrystii. Zachęcamy by pozostać na Mszy świętej dziękczynnej i pomodlić się za rodzinę, która w tym dniu przyjmie Maryję w Świętym Wizerunku.

Po Nawiedzeniu powinny pozostać w rodzinie trwałe owoce: przestrzeganie praktyk religijnych, wzbogaconych o praktyki maryjne, wierne zachowywanie chrześcijańskiego obyczaju oraz bardziej życzliwa postawa wobec bliźnich. 

 

Modlitwenik nawiedzenia do pobrania...

 

Projekt i wykonanie Alanet