Cmentarz parafialny

cmentarz_wielgomlyny

Prace remontowe

b_chrzcielnica_kopula

b_portal_zewnętrzny

b_portal_gotycki

b_gotycka_chrzcielnica

b_nowa kotlownia_ciepla

b_renowacja_figury_św._floriana

b_renowacja_figury_św._anny

b_renowacja_figury_św._józefa

b_renowacja figur

b_cegielki_klecznik_krzyz_tabernakulum

b_renowacja_piety_Matki_Bożej_Bolesnej

b_sw._o._pio kopia(3)

Po prostu

khantry design

Odsłonięcie MB Bolesnej

khantry design

Zwiedzanie sanktuarium

khantry design

Raport Jasnogórski

khantry design

b_rózaniec_do_siedmiu_boleści

 

Zapraszamy na Różaniec do Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi

w niedzielę po 15 dniu miesiąca.

Modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem

w kaplicy Matki Bożej Bolesnej Pani Wielgomłyńskiej

po Mszy św. o godz. 10.30.

 

***

 

Najbiższe spotkania:

 

15 pażdziernika 2023 r.
/modlitwa za mieszkańców Trzebiec/

19 listopada 2023 r.
/modlitwa za mieszkańców Wielgomłyn/ 

17 grudnia 2023 r.
/modlitwa za mieszkańców Zalesia/ 

21 stycznia 2024 r.
/modlitwa za mieszkańców Anielina/ 

18 lutego 2024 r.
/modlitwa za mieszkańców Borowca/ 

17 marca 2024 r.
/modlitwa za mieszkańców Kruszyny/ 

21 kwietnia 2024 r.
/modlitwa za mieszkańców Myśliwczowa, Maksymowa, Bogusławowa/ 

26 maja 2024 r.
/modlitwa na mieszkańców Perzyn/ 

16 czerwca 2024 r.
/modlitwa za mieszkańców Pratkowic/ 

21 lipca 2024 r.
/modlitwa za mieszkańców Rogów 

18 sierpnia 2024 r.
/modlitwa za mieszkańców Rudki/ 

22 września 2024 r.
/modlitwa za mieszkańców Sokolej Góry/ 

20 października 2024 r.
/modlitwa za mieszkańców Trzebiec/ 

17 listopada 2024 r.
/modlitwa za mieszkańców Wielgomłyn/ 

15 grudnia 2024 r.
/modlitwa za mieszkańców Zalesia/ 

 


 

Różaniec do Siedmiu Boleści Maryi Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Rozpowszechniony jest on w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tej modlitwie podczas objawień trzem dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie /Afryka/ w latach 1981-1983.  

28 listopada 1981 r. w afrykańskiej wiosce Kibeho w Rwandzie rozpoczęły się wydarzenia uznane po latach, a dokładnie 29 czerwca 2001 r., za autentyczne objawienia prywatne Matki Bożej. Uczennica szkoły średniej Alphonsine Mumureke, powiedziała, że widziała Panią niezwykłej urody, która przedstawiła się jako „NYINA WA JAMBO”, to znaczy „Matka Słowa”. Wkrótce „Matka Słowa” ukazała się także dwom innym dziewczynkom. Jedną z nich była Marie Claire Mukangango. 6 marca 1982 r. Najświętsza Dziewica wyznaczyła jej misję upowszednienia na całym świecie Różańca do Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi. Objawienia Dziewicy Maryi dla Marie Claire zakończyły się 15 września 1982 r., w dniu, w którym Kościół czci Matkę Bożą Bolesną. Ta zbieżność jest wymowna! 

W 2001 r. biskup diecezji Gikongoro, Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne; są to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI w. Według biskupa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: 

To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Różeniec do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz o tym całemu światu dodała kiedy indziej (13 sierpnia 1982 r.).

Różaniec do Siedmiu Boleści jest zasadniczym elementem objawień w Kibeho. Głównym przesłaniem jest wezwanie do nawrócenia. „Nawróćcie się, nawróćcie się, bo jeśli się nie nawrócicie to Rwanda zamieni się w rzekę krwi” – mówiła Maryja do ludu afrykańskiego za pośrednictwem młodych wizjonerek. 

 


 

Różaniec do Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi

/przebieg modlitwy/

 

Znak Krzyża Świętego

 

Z posłania Matki Słowa z Kibeho:

Jeśli modlisz się na Różańcu do Siedmiu Boleści i rozważasz głęboko jego tajemnice, znajdziesz siłę, która potrzebna jest do nawrócenia z grzechu i przemiany twojego serca. Módl się na Różańcu do Siedmiu Boleści, aby odnaleźć drogę nawrócenia.

Modlitwa wstępna: 

Boże mój, ofiaruję Ci ten Różaniec do Siedmiu Boleści na Świętą Chwałę Twoją i na uczczenie Twojej Świętej Matki, rozważając i dzieląc z Nią jej Boleść. Błagam Cię, udziel mi żalu za grzechy, które popełniłem, pomóż mi być mądrym i pokornym, jak powinienem, bym mógł otrzymać wszystkie odpusty, które są z nim związane.

Akt żalu za grzechy:

Panie, żałuję za wszystkie grzechy, które popełniłem przeciw Tobie, ponieważ wprowadzają mnie one w niezgodę z Tobą i oddzielają mnie od Ciebie, który utrzymujesz mnie przy życiu i który ciągle przychodzisz mi z pomocą; żałuję za nie, ponieważ to one spowodowały zabicie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego miłujesz. Ojcze, zbaw mnie od nich, nie chcę ich powtarzać, chcę do Ciebie należeć. Amen.

Zdrowaś Maryjo... (3x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj nam każdego dnia o Męce Jezusa. (1x)

 

Siedem Boleści:

 

1. Boleść pierwsza

Starzec Symeon mówi Dziewicy Maryi, 
że miecz boleści przeszyje Jej Serce.

  

Starzec Symeon przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać. Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja.


Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj nam każdego dnia o Męce Jezusa. (1x)

 

2. Boleść druga

Ucieczka Jezusa do Egiptu.

 

Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.


Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj nam każdego dnia o Męce Jezusa. (1x)

 

3. Boleść trzecia

Boleść Serca Maryi w czasie zaginięcia Jezusa.

 

Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.


Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj nam każdego dnia o Męce Jezusa. (1x)

 

4. Boleść czwarta

Dziewica Maryja spotyka Jezusa niosącego Krzyż.

 

Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie. Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyżów.


Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj nam każdego dnia o Męce Jezusa. (1x)

 

5. Boleść piąta

Dziewica Maryja przy Krzyżu Jezusa.

 

Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.


Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj nam każdego dnia o Męce Jezusa. (1x)

 

6. Boleść szósta

Dziewica Maryja otrzymuje Ciało Jezusa w swoje ręce.

 

Zdjęte z krzyża: Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami. Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.


Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj nam każdego dnia o Męce Jezusa. (1x)

 

7. Boleść siódma

Dziewica Maryja składa Ciało Jezusa do grobu.

 

Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.


Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj nam każdego dnia o Męce Jezusa. (1x)

 

Modlitwa na zakończenie: 

Królowo Męczenników, Twoja dusza została doświadczona w oceanie boleści, błagam Cię, przez wzgląd na łzy, jakie wylałaś w czasie tego misterium, racz udzielić mi i wszystkim grzesznikom doskonałego żalu. Amen.

Serce Dziewicy Maryi, niezmiernie Boleściwe i Niepokalane, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. (3x)

 

Znak Krzyża Świętego 

Różaniec do modlitwy można otrzymać zapraszając Matkę Bożą do swojego domu w obrazie perygrynującym po domach parafii. Zaproszenia dokonujemy w zakrystii. więcej...

 

modlitwa do pobrania...

 

 

Projekt i wykonanie Alanet