Cmentarz parafialny

cmentarz_wielgomlyny

Prace remontowe

b_chrzcielnica_kopula

b_portal_zewnętrzny

b_portal_gotycki

b_gotycka_chrzcielnica

b_nowa kotlownia_ciepla

b_renowacja_figury_św._floriana

b_renowacja_figury_św._anny

b_renowacja_figury_św._józefa

b_renowacja figur

b_cegielki_klecznik_krzyz_tabernakulum

b_renowacja_piety_Matki_Bożej_Bolesnej

b_sw._o._pio kopia(3)

Po prostu

khantry design

Odsłonięcie MB Bolesnej

khantry design

Zwiedzanie sanktuarium

khantry design

Raport Jasnogórski

khantry design

b_ostatnie_pożegnanie_śp._o._Leszka_Wójcika1 

 

Drodzy Parafianie!!!

o.Leszek Wócik

 

Po długiej chorobie odszedł do wieczności śp. o. Leszek Wójcik, przed laty nasz Proboszcz. Pragniemy go otoczyć modlitwą na drogę do wiecznoości.

 

W zakrystii lub kancelarii można zamówić Msze św., które będziemy odprawiać w 2024 r.  

 

Zgromadźmy się w naszej świątyni na Mszach św. o dar nieba dla naszego Drogiego Proboszcza.

Ojcowie Paulini

 


 

Dotychczs zamówione Msze św.:

 

od Koła Żywego Różańca
zel. Agnieszki Hasik
 

 15 I 2024 r., g. 18.00

od Chóru Parafialnego
 

 15 II 2024 r., g. 18.00

od Koła Żywego Różańca
zel. Zofii Siejca
 

 15 III 2024 r., g. 18.00

od Kół Żywego Różańca
z Sokolej Góry
 

 15 IV 2024 r., g. 18.00

od rodziny Tarnowskich
 

 15 V 2024 r., g. 18.00

od Kół Żywego Różańca
z Trzebiec 

 15 VI 2024 r., g. 18.00

  


 

nekrolog_o._Leszek_Wójcik

 


 

CURRICULUM VITAE 
Ojca Leszka Wójcika 
(25.03.1967 – 15.11.2023) 

 

Leszek Wójcik urodził się 25 marca 1967 roku w Zawierciu z rodziców Jana i Genowefy z domu Skwara. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu 14 maja 1967 roku. Lata dziecięce spędził z rodzicami i starszym bratem w Zawierciu. W 1974 roku zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej, którą ukończył w 1982 roku. W 1982 roku rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, którą przerwał w 1985 roku. 


W kwietniu 1986 roku Leszek Wójcik zwrócił się do Generała Zakonu z prośbą o przyjęcie go do paulińskiej wspólnoty w charakterze brata zakonnego. Nowicjat w Leśniowie rozpoczął w maju 1986 roku. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 maja 1988 roku na ręce Przeora Arkadiusza Niedziółki. Następnie został skierowany do klasztoru w Leśnej Podlaskiej, gdzie z wielkim oddaniem wypełniał obowiązki brackie w sanktuarium i w klasztorze. Profesję wieczystą złożył 12 czerwca 1994 roku w Leśnej Podlaskiej na ręce Przeora klasztoru Ojca Eustachego Rakoczego. Podczas pobytu w Leśnej Podlaskiej rozpoczął naukę w Średnim Studium Zawodowym w Białej Podlaskiej, które ukończył w maju 1996 roku otrzymując świadectwo dojrzałości. Następnie rozpoczął naukę w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. W maju 1998 roku zwrócił się z prośbą do Generał Zakonu o przyjęcie go do grona alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie na Skałce. W swej prośbie pisał: „bardzo pragnę w przyszłości zostać kapłanem, aby przez posługę głoszenia Słowa Bożego i Eucharystii pełniej służyć Bogu i ludziom w paulińskim zakonie”. Decyzją Generała Zakonu został przeniesiony ze stanu brackiego do WSD w Krakowie na Skałce z dniem 1 września 1998 roku i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. 


W dniu 12 maja 2001 roku w Bazylice na krakowskiej Skałce przyjął święcenia diakonatu z rąk Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. Święcenia prezbiteratu otrzymał na Jasnej Górze z rąk Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka 8 czerwca 2002 roku. 


Po święceniach kapłańskich, został skierowany do pracy duszpasterskiej w Łęczeszycach. W lipcu 2006 roku Ojciec Leszek został przeniesiony do klasztoru w Starej Błotnicy, gdzie pełnił obowiązki duszpasterza i katechety. Następnie w 2015 roku został skierowany do klasztoru w Wielgomłynach, gdzie od grudnia 2015 roku pełnił obowiązki przełożonego klasztoru i administratora parafii, a następnie od lutego 2016 roku proboszcza parafii. Jako proboszcz starał się z oddaniem służyć parafianom głosząc Słowo Boże i udzielając sakramentów. Po zakończeniu kadencji przełożonego klasztoru w styczniu 2019 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej na Jasnej Górze. 


Ostatnie dni życia Ojca Leszka były naznaczone krzyżem cierpienia. Kilka tygodniu temu został poddany leczeniu w szpitalu w Częstochowie gdzie w dniu 15 listopada 2023 roku, w 56 roku życia, w 35 roku życia zakonnego i 21 roku życia kapłańskiego Miłosierny Bóg powołał Ojca Leszka do Siebie. 


Śp. Leszek Wójcik w swoim życiorysie 37 lat temu tak pisał: „motywem powołania zakonnego jest pragnienie zbliżenia się do Boga i wierna służba Bogu oraz ludziom”. Lata zakonnego i kapłańskiego życia pokazały, że śp. Ojciec Leszek zrealizował swe pragnienia służby najpierw w charakterze brata zakonnego, a następnie prezbitera. Śp. Ojciec Leszek był człowiekiem życzliwym i uśmiechniętym. W pamięci swoich współbraci oraz ludzi świeckich pozostanie jako dobry i sumienny kapłan otwarty na drugiego człowieka. 


Rok temu, kiedy razem ze współbraćmi obchodził 20 rocznicę sakramentu święceń śp. Ojciec Leszek mówił: „najistotniejsze w mojej posłudze jest to, że mogę udzielać komunii św. dzieciom pierwszokomunijnym i ludziom schorowanym, którzy pragną przyjąć Jezusa. Ostatnie lata pandemii pokazały, że ludzie nie mogą żyć bez Eucharystii”. 


Niech Najświętsza Maryja Panna, której służył przez całe życie, przeprowadzi swego sługę Ojca Leszka na miejsce przez Boga przeznaczone i ukaże mu Jezusa, któremu służył z całych sił w Zakonie Paulińskim. 

 

 

Projekt i wykonanie Alanet