Cmentarz parafialny

cmentarz_wielgomlyny

Prace remontowe

b_chrzcielnica_kopula

b_portal_zewnętrzny

b_portal_gotycki

b_gotycka_chrzcielnica

b_nowa kotlownia_ciepla

b_renowacja_figury_św._floriana

b_renowacja_figury_św._anny

b_renowacja_figury_św._józefa

b_renowacja figur

b_cegielki_klecznik_krzyz_tabernakulum

b_renowacja_piety_Matki_Bożej_Bolesnej

b_sw._o._pio kopia(3)

Po prostu

khantry design

Odsłonięcie MB Bolesnej

khantry design

Zwiedzanie sanktuarium

khantry design

Raport Jasnogórski

khantry design

b_cmentarz_strona_inernetowa

 

KWESTIE ZWIĄZANE Z INWENTARYZAJĄ 
CMENTARZA PARAFIALNEGO


1. Aktualna statystyka /stan na dzień 17 lutego 2024 r./ 

- na cmentarzu jest 2261 grobów /w tym 505 grobów bezimiennych/,
- z  posiadanych i przekazanych informacji  w grobach imiennych spoczywa 4257 zmarłych,
- grobów bez właścicieli /opiekunów prawnych/ jest 1568,
- w 693 przypadkach wiemy kto jest opiekunem prawnym grobu,
- w 1983 przypadkach nie uiszczono opłaty za miejsce /tzw. pokładne na 20 lat/,
- miejsce /tzw. pokładne na 20 lat/ wykupiono w 356 przypadkach.

2. Opiekunowie grobów są zobligowani niezwłocznie wypełnić formularz opiekuna grobu i przekazać do kancelarii. W przypadku grobu, w którym nie ma żadnej informacji o spoczywających zmarłych w grobie /nie ma tablicy informacyjnej na grobie/, opiekun musi  nam wskazać w kancelarii na mapie, o który grób chodzi.  

3. Każdy grób ma swój unikatowy numer. Przynosząc formularz do kancelarii prosimy o wpisanie numeru grobu ze strony internetowej cmentarza. /można tu poprosić o pomoc znających się na komputerze/ 

4. W przekazanych formularzach bardzo ważne jest podanie daty śmierci zmarłych oraz pokrewieństwo opiekuna ze zmarłym. Pomoże nam to z poprawną weryfikacją zmarłych z księgą zmarłych. W przypadkach w których nie wiemy o dacie śmierci konieczne jest spotkanie w kancelarii, aby odszukać zmarłego w księdze zmarłych.

5. Zwracamy uwagę, że w wielu przypadkach data śmierci czy urodzenia podana na ta nagrobnej tablicy odbiega od dat zapisanych w księgach parafialnych.  Stąd warto wykonując nowe nagrobki lub tablice upewnić się w kancelarii parafialnej o faktycznych danych zmarłych.

6. Na powstałej stronie internetowej cmentarza przy każdym grobie są podawane dwie informacje: 1. brak opiekuna grobu, 2. opiekunów prawnych grobu prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. W pierwszym przypadku chodzi o to, że nie złożono formularza opiekuna grobu lub opiekun grobu już nie żyje, a w drugim przypadku jest konieczne stawienie się opiekuna grobu w kancelarii parafialnej w celu uzupełnienia brakujących danych lub opłat.

7. Opłaty za miejsce na cmentarzu uiszcza się w kancelarii parafialnej otrzymując stosowny dokument. 

8. W przypadkach, gdy ktoś jest opiekunem kilku grobów, prosimy o włącznie się całej rodziny w opłatę. Opłatę można rozłożyć na raty.

9. Na prace renowacyjne pomnika lub jego postawienie trzeba uzyskać pozwolenie.

10. Każdy grób musi zostać oznaczony specjalnym identyfikatorem /tabliczką/. O możliwości odbioru identyfikatorów poinformujemy w późniejszym czasie.

11. W sprawach cmentarnych kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty bezpośrednio po Mszach św. W niedzielę jest nieczynna.

 

Ojcowie Paulini

 


 

formularz do poprania...

strona internetowa cmentarza...

  

mapa_cmentarza_wielgomlyny

  

Projekt i wykonanie Alanet