Historia parafii

 

Pierwsze pewne świadectwo o istnieniu parafii pochodzi z 1369 r. Nie wykluczone, że istniała już w XII w. Opisywana jest w Liber Benefic. J. Łaskiego pod nazwą „Vyelgi Młyn". W latach 1476-1819, 1823-1866 i od 26 sierpnia 1987 r. w administracji Zakonu Ojców Paulinów.

W 1465 r. ufundował tu drewniany klasztor Paulinom Jakub Koniecpolski., kanonik gnieźnieński i krakowski, proboszcz parafii przy kolegiacie św. Floriana na Kleparzu oraz jego matka Dorota, wdowa po kanclerzu wielkim Koronnym Janie Koniecpolskim, właścicielu wsi. Fundację klasztoru potwierdził i parafię Zakonowi przekazał w 1476 r. Jakub Sienieński prymas Polski, a brat fundatorki. W XVII w. Paulini wybudowali murowany klasztor istniejący do dziś i służący również jako plebania. Klasztor został skasowany w 1819 r. przez arcybiskupa warszawskiego Franciszka Malczewskiego, ale na powrót przywrócony wraz z parafią Paulinom w 1823 r. Po powstaniu styczniowym rząd carski skonfiskował resztę ziemi paulińskiej, która pozostała po pierwszej konfiskacie po II rozbiorze Polski (wtedy przez rząd pruski), a w dwa lata później - w 1866 r. - zlikwidował także klasztor. Administrację parafii przejęli księża diecezjalni, a klasztor stał się plebanią.

Stary pierwotny kościół drewniany miał być zbudowany na miejscu kaplicy wzniesionej w czasach sprowadzenia chrześcijaństwa do Polski. Ten kościół został rozebrany po wybudowaniu obecnego w latach 1465-1466 przez Jakuba Koniecpolskiego i Dorotę z Sienna. W 1491 r. został prawdopodobnie konsekrowany. W 1717 r. rodzina Kampanowskich dobudowała od północnej strony boczną kaplicę p.w. św. Anny, obecnie św. Pawła I Pustelnika zaś w 1726 r. rodzina Moszyńskich ufundowała drugą kaplicę od strony południowej, obecnie Matki Bożej Bolesnej,. Dzwony znajdują się w oddzielnie stojącej dwukondygnacyjnej dzwonnicy zbudowanej w II połowie XVII w. W jej przyziemiu znajduje się brama wjazdowa na teren przykościelny.

23 sierpnia 1987 r. biskup Stanisław Nowak powierzył parafię na stałe w administrację Zakonowi Ojców Paulinów. Na podstawie tej umowy własność Zakonu stanowią kościół, klasztor, budynki gospodarcze i ogród przyklasztorny, natomiast własność parafii - ziemia beneficjalna, cmentarz grzebalny.

Dnia 6 kwietnia 1988 r. przystąpiono do gruntownego remontu klasztoru. Wymieniono więźbę dachową, pokryto dach blachą miedzianą, wzmocniono ściany wieńcami żelbetonowymi, przebudowano kilka pomieszczeń, zbito a następnie położono nowe tynki, założono - nową instalację elektryczną, założono centralne ogrzewanie oraz wodę, zrobiono nowe (drugie) stropy, położono parkiety oraz posadzki, wymieniono wszystkie okna i drzwi, otynkowano klasztor z zewnątrz, wzmocniono fundamenty, uporządkowano plac dookoła klasztoru. Remont klasztoru zakończono w 1990 r. W 1991 r. przystąpiono do gruntownego remontu kościoła. Dokonano remontu dachu wraz z pokryciem blachą miedzianą oraz wzmocnienie wieży i murów kościoła. Następnie umocniono fundamenty. W 1992 r. rozebrano wszystkie ołtarze w celu konserwacji. W tym samym roku usunięto stare a położono nowe tynki w kościele. Została zdjęta posadzka. Połączono z klasztorem centralne ogrzewanie. Położono nową posadzkę marmurową. Tegoż samego roku rozpoczęto nakładanie nowego tynku i wykonanie wewnętrznej polichromii techniką wapienną. Ornamenty zaczęto wykonywać w technice „sgraffito", zaś obrazy techniką „al fresco". Odnowiono główny ołtarz św. Stanisława i stalle. W dniu 3 września 1994 r. przeprowadzone prace w kościele poświęcił abp S. Nowak . W następnych latach odnowiono i powiększono organy (obecnie mają 19 głosów rozłożonych na dwa manuały, klawiaturę nożną). Odnowiono ołtarz Matki Bożej Bolesnej, dnia 14 wrzesnia 1997 r. abp Stanisław Nowak dokonał intronizacji czczonej tam statuy Matki Bożej Bolesnej. Renowacji poddano także dalsze dwa ołtarze: w kaplicy św. Pawła I Pustelnika (w 1998 r.), ołtarz św. Anny (1999 r).

Kult Matki Bożej Bolesnej

Każdego 15. dnia miesiąca od maja do września odbywają się tu nabożeństwa z procesjami ku czci Matki Bożej Bolesnej. W maju dziękujemy Maryi za Jej obecność wśród nas i za Jej opiekę. W czerwcu – za dzieci i młodzież, składając jednocześnie podziękowanie za kończący się rok szkolny. W lipcu modlimy się za małżeństwa, aby były zawsze Bogiem silne, i prosimy o łaski na codzienne życie. Przez pośrednictwo Najlepszej z Matek dla małżeństw, które nie mają potomstwa, wypraszamy łaskę rodzicielstwa. W sierpniu modlimy się za ludzi dotkniętych nałogami, za ich rodziny i o trzeźwość w naszych rodzinach. A wrzesień to miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie za chorych, samotnych i starszych.

Przez cały rok w każdą środę odbywają się od lat nabożeństwa ku czci Matki Bożej, w czasie których wierni z parafii oraz pielgrzymi składają Matce Bożej swe prośby i podziękowania. Ludzie z całego świata za pośrednictwem Internetu polecają się matczynemu wstawiennictwu Maryi.

O tym, że w naszym sanktuarium, w stosunkowo niewielkiej parafii, kult Matki Bożej jest żywy, świadczy również obecność 13 róż różańcowych. 14 czerwca 2010 r. Arcybiskup Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak wydał dekret uznający naszą świątynię jako Sanktuarium Bolesnej Pani Wielgomłyńskiej. W listopadzie 2010 roku wykonano zasłonę z fanfarami cudownej Piety, codziennie rano następuje odsłonięcie a wieczorem zasłonięcie figury Matki Bożej. W tym samym roku w murze przykościelnym wykonano stacje siedmiu boleści Matki Bożej dla większego kultu i czci. W 2011 roku Sanktuarium otrzymało przywilej odpustu zupełnego dla wszystkich przybywających do Sanktuarium w Uroczystość Matki Bożej Bolesnej.

Zabytki Kościoła

Pomimo licznych przebudowań zachowało się w świątyni kilka elementów gotyckich. Należy do nich m.in. pełna bólu i cierpienia Pieta – rzeźba przedstawiająca Chrystusa zdjętego z krzyża na kolanach Najświętszej Maryi Panny.

Portal znajdujący się u wejścia z kruchty bocznej kościoła powstał najpewniej w II połowie XV wieku. Nad otworem drzwiowym profil portalu wybiega pionowo w górę. Na polu kwadratowym minuskułą gotycką wypisane jest słowo „Jezus".

Do wyposażenia gotyckiego należy też murowana mensa wielkiego ołtarza z antepedium i znajdująca się w kruchcie bocznej kropielnica, która niegdyś służyła za chrzcielnicę.

Jednym z najbardziej znaczących elementów gotyckich w wielgomłyńskim kościele jest brązowa płyta nagrobna trzech członków rodziny Koniecpolskich. Obecnie wmurowana jest w ścianę wschodnią kaplicy Kampanowskich.

Dziś wnętrze kościoła i klasztoru prezentuje się imponująco. Należy zwrócić uwagę na freski autorstwa Gizeli Klaryski i Jerzego Pasternaka, przedstawiające historię klasztoru wielgomłyńskiego i Zakonu Paulinów. W XVIII-wiecznej dzwonnicy umieszczone są dwa dzwony z XV wieku.

W przyklasztornym ogrodzie rośnie kilkusetletni dąb szypułkowy. Ma on 27 m wysokości, a jego obwód sięga 650 cm. Przez Wielgomłyny od dziesiątek lat prowadzi szlak pielgrzymki warszawskiej. Organizowana jest też stąd co roku pielgrzymka na Jasną Górę na 26 sierpnia

 
Projekt i wykonanie Alanet