Regulamin pielgrzymki

ZASADY OGÓLNE

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Zasadniczo są to „rekolekcje w drodze". Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie porządku.
 
2. Pielgrzymem jest ten, kto potwierdza swoją postawą zaangażowanie w religijno-pokutny charakter pielgrzymowania i:

 • przystąpi do sakramentu spowiedzi (najlepiej przed wyruszeniem na trasę pielgrzymki),
 • codziennie uczestniczy we Mszy świętej i przyjmuje Komunię świętą,
 • uważnie słucha głoszonych konferencji
 • swoim głosem chwali Chrystusa Pana i Maryję, włączając się w modlitwy i pieśni;
 • nie przeszkadza innym w dobrym i owocnym przeżyciu pielgrzymki /np. przez rozmawianie w czasie Mszy, konferencji czy modlitw
 • jest zdyscyplinowany (przestrzega regulaminu oraz słucha poleceń przewodników i służb pielgrzymkowych) oraz z pogodną cierpliwością znosi niewygody na trasie i w czasie noclegów.

3. Tradycyjnie zwracamy się do siebie „siostro” i „bracie" uwidaczniając w ten sposób wspólnotowy charakter pielgrzymki, zmierzającej do swojej ukochanej Matki.

4. Pielgrzym na czas trwania pielgrzymki zdecydowanie powstrzymuje się od picia alkoholu i palenia tytoniu.

5. Każdy uczestnik pielgrzymki zobowiązany jest do noszenia IDENTYFIKATORA pielgrzyma.

6. Strój pielgrzyma jest skromny: nie maszerujemy w stroju plażowym lub w spodenkach gimnastycznych, nie Używamy stroju uwłaczającego religijno-pokutnemu charakterowi pielgrzymki.

7.  Na trasie pielgrzymów obowiązuje zakaz kąpieli w rzekach, w stawach (nie wolno nikogo wrzucać do wody!).

8. Na trasie pielgrzymki nie wyprzedzamy grupy, ani też nie pozostajemy z tyłu za nią oraz bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom służby porządkowej!

9. Każdorazowe opuszczenie grupy winno być zgłoszone ojcu przewodnikowi i odbyć się za jego aprobatą.

10. Sankcją za umyślne łamanie zasad pielgrzymowania jest wykluczenie z pielgrzymki, a w wypadku poważnego naruszenia porządku, powiadomienie Policji.
 
Pielgrzym jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

BAGAŻE - UBIÓR - NOCLEGI

I. Bagaż pielgrzyma stanowią:

a) 1 torba lub plecak albo walizka,

b) namiot,

c) śpiwór

II. Bagaże zdajemy na samochody przed wyruszeniem na trasę. Samochód oznaczony jest właściwym plakatami pielgrzymkowymi. Samochód z bagażami grupy czeka na pielgrzymów w miejscu noclegu. Prosimy, aby bagaże były solidnie opakowane (mocny worek lub walizka). Kuchenki gazowe i butle oddajemy osobno (nie wiążemy z żadnym innym bagażem). Za oddany do przewozu bagaż odpowiada przewoźnik, a nie organizator pielgrzymki. Zabieramy ze sobą przynajmniej dwie pary rozchodzonego obuwia, kilka par wełnianych skarpet, bieliznę bawełnianą (nie obcisłą i nie elastyczną), ciepły sweter, płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy, śpiwór, materac. Wskazany jest też namiot. Dobrze jest mieć latarkę elektryczną. Nocujemy w namiotach oraz w innych wskazanych miejscach. Nie zajmujemy noclegów przed przyjściem grupy. Dbamy o czystość i porządek. Staramy się nie gubić rzeczy na noclegach i postojach.

III. W czasie pielgrzymki nie ma noclegów koedukacyjnych.


 
WSKAZANIA PRAKTYCZNE

 • Każdy pielgrzym powinien zaopatrzyć się w  odstawowe środki opatrunkowe, bandaże, krem, zasypkę, lekarstwa pierwszej potrzeby oraz te, które aktualnie zażywa z powodu jakiejś dolegliwości. Opieka lekarska na trasie pielgrzymki zapewniona jest w wymiarze koniecznym.
 • Zabieramy ze sobą dokumenty, różaniec, modlitewnik oraz pieniądze na zakup żywności i na ofiarę. Nie zabieramy żadnych cennych rzeczy. Zaleca się zabrać suchy prowiant (konserwy).
 • Śmieci składamy w przeznaczone do tego miejsca. Na trasie służą do tego plastykowe worki, a na noclegach - przygotowane worki lub kosze.
 • W czasie pielgrzymki nie kupujemy i nie spożywamy produktów łatwo psujących się.
 • Nie palimy ognisk i nie używamy otwartego ognia w sąsiedztwie zabudowań, w stodołach i w obejściach gospodarczych.

 

 

Projekt i wykonanie Alanet