Cmentarz parafialny

cmentarz_wielgomlyny

Prace remontowe

b_chrzcielnica_kopula

b_portal_zewnętrzny

b_portal_gotycki

b_gotycka_chrzcielnica

b_nowa kotlownia_ciepla

b_renowacja_figury_św._floriana

b_renowacja_figury_św._anny

b_renowacja_figury_św._józefa

b_renowacja figur

b_cegielki_klecznik_krzyz_tabernakulum

b_renowacja_piety_Matki_Bożej_Bolesnej

b_sw._o._pio kopia(3)

Po prostu

khantry design

Odsłonięcie MB Bolesnej

khantry design

Zwiedzanie sanktuarium

khantry design

Raport Jasnogórski

khantry design
Nowenna do Matki Bożej Bolesnej

  

Pieśń

O Matko Bolesna, nasza Matko, Maryjo, zachwyceni blaskiem Twej niebiańskiej piękności i przynagleni ciężkim położeniem świata, przychodzimy do Ciebie z nadzieją, że w Tobie znajdziemy zaspokojenie naszych gorących pragnień i bezpieczną przystań wśród burz, które ze wszystkich stron nas ogarniają. Chociaż poniżeni winami i niezliczoną ilością nędz naszych podziwiamy i sławimy niezrównane bogactwo wspaniałych darów, którymi Bóg Cię ponad wszelkie stworzenia obsypał, od pierwszej chwili Twego poczęcia, aż po dzień, w którym do nieba wziętą ukoronował Cię, jako Królową całego świata. O źródło przeczyste wiary, zroś wiecznymi prawdami nasze umysły. O Lilio pachnąca wszelką świętością, otocz nasze serca Swoją niebiańską wonią. O Tryumfatorko nad złem i śmiercią, natchnij nas głębokim wstrętem do grzechu, który oddala duszę od Boga i czyni ją niewolnicą zła. Usłysz, umiłowana przez Boga, gorące wołania, które z każdego serca wznoszą się do Ciebie. Nachyl się nad bolesnymi naszymi ranami. Odmień umysły złych ludzi. Otrzyj łzy strapionych i uciśnionych, dodaj otuchy biednym i pokornym, zgaś nienawiści, złagodź dzikość obyczajów, strzeż kwiatu czystości młodzieży, otocz opieką Kościół święty, spraw, by wszyscy ludzie pojęli urok chrześcijańskiej dobroci. Niech wszyscy poczują się braćmi, a narody członkami jednej rodziny, nad którą niech zaświeci słońce powszechnego i szczerego pokoju. Przyjmij, o Maryjo, nasze pokorne błagania, i spraw nade wszystko, byśmy kiedyś szczęśliwi z Tobą mogli powtórzyć u Twego tronu hymn, który wznosi się obecnie na ziemi około Twych ołtarzy. Cała piękna jesteś Maryjo, Tyś chwałą, Tyś radością, Tyś zaszczytem naszego rodu. Amen.

 

Pieśń

O Maryjo, Matko Bolesna, która z taką czułością przygarniasz swego Syna, Jego martwe Ciało, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twoich stóp z naszym podziękowaniem. Tobie Królowo Świata, niech będzie cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam przez miłosierdzie Boże odpuszczenie wszystkich grzechów. Powtarzamy: Dziękujemy Ci, Matko Bolesna!

- Za uzdrowionych z choroby, Dziękujemy Ci, Matko Bolesna!
- za pocieszonych w strapieniu,
- za ocalonych z rozpaczy,
- za podtrzymanych w zwątpieniu,
- za wyzwolonych z mocy grzechu,
- za wysłuchanych w błaganiu,
- za litość nam okazaną,
- za miłość Twą macierzyńską,
- za dobroć Twą niezrównaną,
- za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,

albo:

- za Twój czynny udział w dziele naszego zbawienia,
- za Twój doskonały przykład służenia Bogu,
- za Twoją matczyną opiekę nad Kościołem Chrystusowym,
- za Twoją miłość do każdego z dzieci Bożych,
- za Twoją pomoc w potrzebach doczesnych,
- za Twoje pociechy w smutku i opuszczeniu,
- za wiarę w sercu i szczerą wolę życia chrześcijańskiego,
- za nadzieję życia przy Twojej pomocy,
- za tych, których doprowadziłaś do Syna Twego,
- za Twoją macierzyńską dobroć i ustawiczną nad nami opiekę,
- za wszystkie łaski ludziom udzielone.

O Maryjo, Matko Bolesna, Tobie śpiewamy pieśń wdzięczności i Tobie zawierzamy nasze życie. Pragniemy razem z Tobą wielbić wszechmocnego Boga; Ojca, Syna i Ducha Świętego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Pieśń

O Maryjo, Matko Bolesna, która z taką czułością z tej piety spoglądasz na Swego Syna i na nas, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, prosimy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Powtarzamy: Pomagaj nam Matko Bolesna! (lub Błagamy Cię Matko Bolesna!)

- Wielka Matko Boga, Pomagaj nam!
- Matko nasza najlepsza,
- Pośredniczko nasza u Boga,
- Szafarko łask wszelkich,
- Matko świętej wytrwałości,
- Poręko naszego zbawienia,
- Pogromczyni mocy piekielnych,
- Umocnienie słabych,
- Ucieczko uciśnionych,
- Cudowna lekarko w chorobach,
- Ratunku ginących grzeszników,
- Nadziejo zrozpaczonych,
- Patronko misji świętych,
- Wychowawczyni powołanych do kapłaństwa i zakonu,
- Mistrzyni życia duchowego,
- Strażniczko czystości,
- Opiekunko rodzin,
- Czuła Matko sierot,
- Pani naszych losów,
- Przewodniczko pewna do nieba,

albo:

- za chorych, abyś ich uzdrowiła, Błagamy Cię, Matko Bolesna!
- za strapionych, abyś ich pocieszyła,
- za płaczących, abyś im łzy otarła,
- za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
- za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
- za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
- za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
- za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
- za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
- za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła,
- o wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

 (można wymienić intencje)

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami,
Matko Ukrzyżowanego,
Matko Bolesna, mieczem cierpienia przeszyta,
Matko Bolesna, do Egiptu z Synem uciekająca,
Matko Bolesna, zagubionego w Jerozolimie syna poszukująca,
Matko Bolesna, Syna krzyżem obciążonego spotykająca,
Matko Bolesna, pod krzyżem syna stojąca,
Matko Bolesna, martwe Ciało Syna do grobu składająca, 
Matko Bolesna, pod krzyżem Janowi i nam oddana,
Matko Bolesna, Jana za syna i nas za dzieci swoje przyjmująca,
Matko Bolesna, z dwoma Mariami przy Męce Syna bolejąca,
Matko Bolesna, ręce swoje do Boga podnosząca,
Matko Bolesna, oczy swoje ku niebu zwrócone mająca,
Matko Bolesna, mieczem swych boleści wszelkie zło od nas oddalająca,
Matko Bolesna, dzieci marnotrawne do Siebie przyciągająca,
Matko Bolesna, od stóp Swoich najświętszych nas nie odpychająca,
Matko Bolesna, płacząca,
Matko Bolesna, stroskana,
Matko Bolesna, żałosna,
Matko Bolesna, Syna pozbawiona,
Matko Bolesna, udręczeniem przygnieciona,
Matko Bolesna, goryczą przesycona,
Matko Bolesna, sercem do krzyża przybita,
Matko Bolesna, najsmutniejsza,
Matko Bolesna, łez gorzkich,
Matko Bolesna, wzorze cierpliwości,
Matko Bolesna, opoko stałości,
Matko Bolesna, kotwico bezpieczeństwa,
Matko Bolesna, schronienie opuszczonych,
Matko Bolesna, tarczo uciśnionych,
Matko Bolesna, wspomożenie nędznych,
Matko Bolesna, uzdrowienie chorych,
Matko Bolesna, uzdrowienie słabych,
Matko Bolesna, porcie tonących,
Matko Bolesna, uciszenie w nawałnicy,
Matko Bolesna, skarbie wiernych,
Matko Bolesna, podporo Apostołów,
Matko Bolesna, korono Męczenników,
Matko Bolesna, światło Wyznawców,
Matko Bolesna, perło Dziewic,
Matko Bolesna, pociech wdów i sierot,
Matko Bolesna, radości Wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.


P. Wejrzyj na nas Najświętsza Panno Maryjo.
W. Przez moc Chrystusa wybaw nas od wszelkich nieszczęść.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Boże i Człowieku spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka, Maryja, której duszę przeszył miecz boleści w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić i teraz, i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Pieśń 

O Matko Bolesna * z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, * aby błagać o pomoc Twoją. * Nie liczę na moje zasługi, * ani na moje dobre uczynki, * ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa * i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela * i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. * Tenże Syn Twój umierając, * dał nam Ciebie za Matkę. * Czyż więc nie będziesz dla nas, * jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? * Ciebie więc o Matko przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, * prze niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko, * błagam najgoręcej, * abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, * której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. * Ty wiesz o Matko przebłogosławiona, * jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie, * udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. * Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko * u Serca Jezusowego te łaski, * o które w tej nowennie pokornie proszę, * a ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, * nieskończone miłosierdzie Boga, * przez całą wieczność. Amen.


Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

albo:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 


 

Modlitwa o nawrócenie grzeszników

Matko Bolesna * wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego * wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści * jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało * i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, * którzy żyją z dala od Boga, * i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa *ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. * O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników * zwłaszcza w naszej parafii żyjących. * Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego * wraz z zasługami Twoich boleści * i wspieraj mnie w mym pragnieniu * pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa * przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. Matko Bolesna * wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami * i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

Modlitwa rzymska

O Matko Bolesna  * pozwól mi naśladować Twojego Boskiego Syna *  O tak, jakżebym i ja chciał być trzymanym w Twoich Matko dłoniach. Tym razem jednak o Matko Bolesna * nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi, * którzy tutaj są zebrani wraz ze mną * przed Twoim cudownym obliczem * proszę za całym kościołem św. * i za całą nieszczęśliwą ludzkością. * Wejrzyj Królowo świata * jak wielka jest liczba potrzebujących * smutnych i cierpiących  * popatrz jak ciężkie są nasze czasy.  * Czyż Ty nie jesteś Matką dźwigającą nasze słabości? * Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? * Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, * by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. * Więc okaż nam się Matką, * spiesz co prędzej z pomocą Swoją w Tej naszej potrzebie. Spiesz nam z pomocą Swoją zawsze * a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.
 

Antyfona

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconymi Bogu. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Pomocy.
 

 

 

Projekt i wykonanie Alanet