Kult MB


Pieśni do Matki Bożej Bolesnej

 

1. Matko Najświętsza! Do Serca Twego,    

Mieczem boleści wskroś przeszytego,      

Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:       

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!


2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy,

I gdzie ratunku szukać będziemy?

Twojego ludu nie gardź prośbami:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 

3. Imię Twe, Mario, litością słynie;

Tyś nam, pociechą w każdej godzinie,

Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 

4. O Matko nasza, Matko miłości!

Niechaj doznamy Twojej litości,

Bośmy okryci grzechów ranami:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 

5. A gdy ostatnia łza z oka spłynie,

O Matko święta, w onej godzinie

Zamknij nam oczy Twymi rękami:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 

 


 

 

Już Cię żegnam najmilszy Synu Chrystusie,
Serca mego pociecho, śliczny Jezusie;

Cóż ja pocznę ach strapiona,
Matka Twoja opuszczona, straciwszy Ciebie!

Weź mnie raczéj na śmierć z sobą,
wolę umrzeć razem z Tobą, żyć społem w niebie.

 

Wieczerzę świętą z ciała Twego gotujesz,
Nogi uczniom umywasz, mile całujesz;

Schylasz się do stóp Judasza,
Śliczność i ozdoba nasza, łzami polewasz;

Abyś go odwiódł od zdrady,
od niezbożnych żydów rady, wzgardę odbierasz.

 

Już od żalu umieram na to patrzając,
Nie wiem co czynić Matką smutną zostając,

Widząc zjadłych żydów czyny,
imają Cię bez przyczyny, dosyć żałości.

Na modlitwie klęczącego,
krwawym potem płynącego, nie masz litości.

 

Wiążą, tłuką i w rzekę z mostu wrzucają,
Ani przed Biskupami nie przepuszczają!

Policzki ciężkie zadają,
do piwnice Cię wtrącają, pastwią nad Tobą:

Depcą, oczy zawięzują, prorokować rozkazują, sami przed sobą.

 

Niestetyż mnie strapionéj żem doczekała
Nieszczęśliwéj godziny, gdym oglądała

Ciebie Syna zranionego,
przed Piłatem stawionego, by Cię męczyli;

Do Heroda Cię posłali,
aby Cie i tam wyśmiali, i wyszydzili.

 

Srogość większą u Piłata Ci pokazują,
Gdy u słupa rózgami mocno biczują:

Lud wielce zakamieniały,
w złości swéj zapamiętały, nic nie folguje;

W którąkolwiek spojźrzę stronę,
widzę trudną być obronę, nikt nie lituje.

 

Miecz okrutny przebija moje wnętrzności,
Widząc zawziętą srogość żydowskiéj złości,

Że Cię w purpurę obłóczą,
ostre ciernie w głowę tłoczą, nic nie folgując:

Na Piłata krzyczy woła,
by Cię na śmierć sądził zgoła nic nie litując.

 

Łańcuch ciężki na szyję świętą wkładają,
trzcinę na pośmiewisko w ręce dawają;

Już Cię na śmierć dekretują
i krzyż okrutny gotują, o zła godzina!

Na który masz być włożony,
między łotry policzony, straszna nowina!

 

Na Twe święte ramiona krzyż już włożono,
na śmierć jako baranka poprowadzono;

Trzykroć pod krzyżem upadasz,
zmiłowania nie oglądasz, wszystek zemdlony;

Cyreneusz krzyż podpiera,
Weronika twarz ociera, takeś zmęczony.

 

 


 

  

Matko Bolesna na wpół omdlała

Kiedyś w ramionach syna trzymała

Od pięciu wieków Jesteś tu z nami

O Wielgomłyńska Bolesna Pani

 

Tyś coś broniła klasztoru bramy

Kiedy pod ruski zabór był brany

I łzy roniłaś tu razem z nami

O Wielgomłyńska Bolesna Pani

 

Ty co obdarzasz lud swój łaskami

Kiedy do Ciebie idzie z prośbami

W tych trudnych chwilach bądź zawsze z nami

O Wielgomłyńska Bolesna Pani

 

Matko Bolesna do serca twego

Mieczem boleści wskroś przeszytego

Utul nas w bólach bądź razem z nami

O Wielgomłyńska Bolesna Pani

 

 


 

 

1. Biedny kto Ciebie nie zna od powicia

I nigdy Twego nie słyszał Imienia

Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia

Stał się niegodnym Twojego wejrzenia.

 

2. I imię Twoje już zatarł w pamięci

I swojej Matki podle się wyrzeka

Ach, łaska Boska serca nie poświęci

Które od Matki stroni i ucieka.

 

3. A kogo Matko Ty pobłogosławisz

Ten do wieczności szczęśliwie dopłynie

A za kim Matko na sądzie się wstawisz

Ten wieczną śmiercią nigdy nie zaginie.

 

 


 

 

1. Przeczysta Dziewico, łask Bożych krynico

W opiekę nas weź

Swą dłonią Matczyną, wśród życia nas strzeż.

 

2. Bądź przy nas o Pani, wołamy ze łzami

Wśród zwątpień i burz

Gdy nad kim ty czuwasz, nie zabłądzi już.

 

3. My w każdej potrzebie, biegniemy do Ciebie

Królowo wszech łask

Twe serce tak dobre, nie zawiedzie nas.

 

4. Aniołów Chór w niebie, ogłasza wciąż Ciebie

Zwie Królową swą

I nasze przyjm serca, co kochać Cię chcą.

 

 


 

 

1. Matko Bolesna swe oczy zwróć

Ku mojej nędzy, niedolę skróć

Ty wiesz co boleść, co skargi szloch

Przed Tobą Matko korzę się w proch.

 

2. Ty bowiem siedmiu doznałaś ran

Kiedy na Krzyżu konał nasz Pan

Całe Twe życie bolesna nić

Kielich goryczy musiałaś pić.

 

3. Spójrz na mą boleść co serce rwie

Jak łzy zraszają źrenice me

Ucz mnie cierpliwie tu znosić ból

Prowadź przez próby do niebios pól.

 

4. Gdy w mojej duszy wre krwawy bój

Ty moje rany litośnie zgój

Wlej w nie balsamu niebiański dar

Miłości Bożej zapal w niej żar.

 

 


 

 

1. Otocz pomocą, Matko swe dzieci,

Wspieraj na każdy dzień

Promień Twej łaski niech nam zaświeci

Smutku rozprasza cień.

Ref.  Nieustającej pomocy o Matko wzywamy Twej

Swym płaszczem we dnie i w nocy  swe dziatki osłaniać chciej.

 

2. Otocz pomocą serca cierpiące

Które przeszywa ból

Wlewaj w ich dusze łaski kojące

Zawsze do serca tul.

Ref.  Nieustającej pomocy o Matko wzywamy Twej

Swym płaszczem we dnie i w nocy  swe dziatki osłaniać chciej.

 

 


 

 

Pomnij Mario Matko miła, że od wieków nie słyszano

Byś grzesznika opuściła, co Twe święte wielbi miano

Nikt od Ciebie w cierpień nocy, nie odchodził bez pomocy.

 

Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie

Przystępujem ukorzeni, przed Twój święty Tron na niebie

Drżąc wzdychamy w grzechu w grzechu męce, nie gardź nami podaj ręce.

 

Matko Słowa Przedwiecznego, racz wysłuchać nędznych głosy

Co z padołu płaczu tego, Łaski Twojej żebrzą rosy

Bądź pomocą w życia znoju, bądź zwycięstwem w śmierci boju.

 

 


 


1.  Stała Matka Boleściwa obok krzyża ledwo żywa,

gdy na krzyżu wisiał Syn, gdy na krzyżu wisiał Syn.

Duszę Jej co łez nie mieści, pełną smutku i boleści,

przeszedł miecz dla naszych win, przeszedł miecz dla naszych win.

 

2.  O, jak smutna i strapiona Matka ta błogosławiona,

której Synem niebios Król! Której Synem niebios Król!

Jak płakała Matka miła, jak cierpiała, gdy patrzyła

na boskiego Syna ból, na boskiego Syna ból.

 

3.  Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma, gdy mu stanie przed oczyma

w mękach Matka ta bez skaz? W mękach Matka ta bez skaz?

Kto się smutkiem nie poruszy, gdy rozważy boleść duszy

Matki z Jej Dziecięciem wraz? Matki z Jej Dziecięciem wraz?

 

4.  Za swojego ludu zbrodnię, w mękach widzi tak niegodnie,

zsieczonego Zbawcę dusz, zsieczonego Zbawcę dusz.

Widzi Syna wśród konania, jak samotny głowę skłania,

gdy oddawał ducha już, gdy oddawał ducha już.

 

5.  Matko, coś miłości zdrojem, spraw, niechaj czuję w sercu moim

ból Twój u Jezusa nóg, ból Twój u Jezusa nóg.

Spraw, aby serce me gorzało, by radością życia całą

stał się dla mnie Chrystus Bóg, stał się dla mnie Chrystus Bóg.

 

6.  Matko, ponad wszystko świętsza, Rany Pana aż do wnętrza

w serce me głęboko wpój, w serce me głęboko wpój.

Cierpiącego tak niezmiernie Twego Syna ból i ciernie

niechaj duch podziela mój, niechaj duch podziela mój.

 

7.  Spraw, niech leję łzy obficie i przez całe moje życie

serce me z Cierpiącym wiąż, serce me z Cierpiącym wiąż.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą, z Twoją łączyć się żałobą,

w płaczu się rozpływać wciąż, w płaczu się rozpływać wciąż.

 

8.  Panno Święta, swe dziewicze zapłakane wznieś oblicze

jeden niech nas łączy płacz, jeden niech nas łączy płacz.

Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem, na mym sercu rozżalonym

Jego ból wycisnąć racz, Jego ból wycisnąć racz.

 

9.  Niech mnie męki gwoździe zranią, niechaj, kiedy patrzę na nią,

krew upoi mnie i krzyż, krew upoi mnie i krzyż.

Męką ognia nieustanną nie daj gorzeć, Święta Panno,

w sądu dzień swą pomoc zbliż, w sądu dzień swą pomoc zbliż.

 

10.  A gdy życia kres nastanie, przez swą Matkę, Chryste Panie,

do zwycięstwa dojść nam daj, do zwycięstwa dojść nam daj.

Gdy ulegnie śmierci ciało, obleczone wieczną chwałą

dusza niech osiągnie raj, dusza niech osiągnie raj.

 
Nowenna do Matki Bożej Bolesnej

  

Pieśń

O Matko Bolesna, nasza Matko, Maryjo, zachwyceni blaskiem Twej niebiańskiej piękności i przynagleni ciężkim położeniem świata, przychodzimy do Ciebie z nadzieją, że w Tobie znajdziemy zaspokojenie naszych gorących pragnień i bezpieczną przystań wśród burz, które ze wszystkich stron nas ogarniają. Chociaż poniżeni winami i niezliczoną ilością nędz naszych podziwiamy i sławimy niezrównane bogactwo wspaniałych darów, którymi Bóg Cię ponad wszelkie stworzenia obsypał, od pierwszej chwili Twego poczęcia, aż po dzień, w którym do nieba wziętą ukoronował Cię, jako Królową całego świata. O źródło przeczyste wiary, zroś wiecznymi prawdami nasze umysły. O Lilio pachnąca wszelką świętością, otocz nasze serca Swoją niebiańską wonią. O Tryumfatorko nad złem i śmiercią, natchnij nas głębokim wstrętem do grzechu, który oddala duszę od Boga i czyni ją niewolnicą zła. Usłysz, umiłowana przez Boga, gorące wołania, które z każdego serca wznoszą się do Ciebie. Nachyl się nad bolesnymi naszymi ranami. Odmień umysły złych ludzi. Otrzyj łzy strapionych i uciśnionych, dodaj otuchy biednym i pokornym, zgaś nienawiści, złagodź dzikość obyczajów, strzeż kwiatu czystości młodzieży, otocz opieką Kościół święty, spraw, by wszyscy ludzie pojęli urok chrześcijańskiej dobroci. Niech wszyscy poczują się braćmi, a narody członkami jednej rodziny, nad którą niech zaświeci słońce powszechnego i szczerego pokoju. Przyjmij, o Maryjo, nasze pokorne błagania, i spraw nade wszystko, byśmy kiedyś szczęśliwi z Tobą mogli powtórzyć u Twego tronu hymn, który wznosi się obecnie na ziemi około Twych ołtarzy. Cała piękna jesteś Maryjo, Tyś chwałą, Tyś radością, Tyś zaszczytem naszego rodu. Amen.

 

Pieśń

O Maryjo, Matko Bolesna, która z taką czułością przygarniasz swego Syna, Jego martwe Ciało, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twoich stóp z naszym podziękowaniem. Tobie Królowo Świata, niech będzie cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam przez miłosierdzie Boże odpuszczenie wszystkich grzechów. Powtarzamy: Dziękujemy Ci, Matko Bolesna!

- Za uzdrowionych z choroby, Dziękujemy Ci, Matko Bolesna!
- za pocieszonych w strapieniu,
- za ocalonych z rozpaczy,
- za podtrzymanych w zwątpieniu,
- za wyzwolonych z mocy grzechu,
- za wysłuchanych w błaganiu,
- za litość nam okazaną,
- za miłość Twą macierzyńską,
- za dobroć Twą niezrównaną,
- za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,

albo:

- za Twój czynny udział w dziele naszego zbawienia,
- za Twój doskonały przykład służenia Bogu,
- za Twoją matczyną opiekę nad Kościołem Chrystusowym,
- za Twoją miłość do każdego z dzieci Bożych,
- za Twoją pomoc w potrzebach doczesnych,
- za Twoje pociechy w smutku i opuszczeniu,
- za wiarę w sercu i szczerą wolę życia chrześcijańskiego,
- za nadzieję życia przy Twojej pomocy,
- za tych, których doprowadziłaś do Syna Twego,
- za Twoją macierzyńską dobroć i ustawiczną nad nami opiekę,
- za wszystkie łaski ludziom udzielone.

O Maryjo, Matko Bolesna, Tobie śpiewamy pieśń wdzięczności i Tobie zawierzamy nasze życie. Pragniemy razem z Tobą wielbić wszechmocnego Boga; Ojca, Syna i Ducha Świętego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Pieśń

O Maryjo, Matko Bolesna, która z taką czułością z tej piety spoglądasz na Swego Syna i na nas, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, prosimy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Powtarzamy: Pomagaj nam Matko Bolesna! (lub Błagamy Cię Matko Bolesna!)

- Wielka Matko Boga, Pomagaj nam!
- Matko nasza najlepsza,
- Pośredniczko nasza u Boga,
- Szafarko łask wszelkich,
- Matko świętej wytrwałości,
- Poręko naszego zbawienia,
- Pogromczyni mocy piekielnych,
- Umocnienie słabych,
- Ucieczko uciśnionych,
- Cudowna lekarko w chorobach,
- Ratunku ginących grzeszników,
- Nadziejo zrozpaczonych,
- Patronko misji świętych,
- Wychowawczyni powołanych do kapłaństwa i zakonu,
- Mistrzyni życia duchowego,
- Strażniczko czystości,
- Opiekunko rodzin,
- Czuła Matko sierot,
- Pani naszych losów,
- Przewodniczko pewna do nieba,

albo:

- za chorych, abyś ich uzdrowiła, Błagamy Cię, Matko Bolesna!
- za strapionych, abyś ich pocieszyła,
- za płaczących, abyś im łzy otarła,
- za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
- za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
- za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
- za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
- za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
- za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
- za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła,
- o wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

 (można wymienić intencje)

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami,
Matko Ukrzyżowanego,
Matko Bolesna, mieczem cierpienia przeszyta,
Matko Bolesna, do Egiptu z Synem uciekająca,
Matko Bolesna, zagubionego w Jerozolimie syna poszukująca,
Matko Bolesna, Syna krzyżem obciążonego spotykająca,
Matko Bolesna, pod krzyżem syna stojąca,
Matko Bolesna, martwe Ciało Syna do grobu składająca, 
Matko Bolesna, pod krzyżem Janowi i nam oddana,
Matko Bolesna, Jana za syna i nas za dzieci swoje przyjmująca,
Matko Bolesna, z dwoma Mariami przy Męce Syna bolejąca,
Matko Bolesna, ręce swoje do Boga podnosząca,
Matko Bolesna, oczy swoje ku niebu zwrócone mająca,
Matko Bolesna, mieczem swych boleści wszelkie zło od nas oddalająca,
Matko Bolesna, dzieci marnotrawne do Siebie przyciągająca,
Matko Bolesna, od stóp Swoich najświętszych nas nie odpychająca,
Matko Bolesna, płacząca,
Matko Bolesna, stroskana,
Matko Bolesna, żałosna,
Matko Bolesna, Syna pozbawiona,
Matko Bolesna, udręczeniem przygnieciona,
Matko Bolesna, goryczą przesycona,
Matko Bolesna, sercem do krzyża przybita,
Matko Bolesna, najsmutniejsza,
Matko Bolesna, łez gorzkich,
Matko Bolesna, wzorze cierpliwości,
Matko Bolesna, opoko stałości,
Matko Bolesna, kotwico bezpieczeństwa,
Matko Bolesna, schronienie opuszczonych,
Matko Bolesna, tarczo uciśnionych,
Matko Bolesna, wspomożenie nędznych,
Matko Bolesna, uzdrowienie chorych,
Matko Bolesna, uzdrowienie słabych,
Matko Bolesna, porcie tonących,
Matko Bolesna, uciszenie w nawałnicy,
Matko Bolesna, skarbie wiernych,
Matko Bolesna, podporo Apostołów,
Matko Bolesna, korono Męczenników,
Matko Bolesna, światło Wyznawców,
Matko Bolesna, perło Dziewic,
Matko Bolesna, pociech wdów i sierot,
Matko Bolesna, radości Wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.


P. Wejrzyj na nas Najświętsza Panno Maryjo.
W. Przez moc Chrystusa wybaw nas od wszelkich nieszczęść.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Boże i Człowieku spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka, Maryja, której duszę przeszył miecz boleści w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić i teraz, i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Pieśń 

O Matko Bolesna * z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, * aby błagać o pomoc Twoją. * Nie liczę na moje zasługi, * ani na moje dobre uczynki, * ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa * i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela * i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. * Tenże Syn Twój umierając, * dał nam Ciebie za Matkę. * Czyż więc nie będziesz dla nas, * jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? * Ciebie więc o Matko przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, * prze niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko, * błagam najgoręcej, * abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, * której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. * Ty wiesz o Matko przebłogosławiona, * jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie, * udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. * Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko * u Serca Jezusowego te łaski, * o które w tej nowennie pokornie proszę, * a ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, * nieskończone miłosierdzie Boga, * przez całą wieczność. Amen.


Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

albo:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 


 

Modlitwa o nawrócenie grzeszników

Matko Bolesna * wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego * wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści * jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało * i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, * którzy żyją z dala od Boga, * i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa *ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. * O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników * zwłaszcza w naszej parafii żyjących. * Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego * wraz z zasługami Twoich boleści * i wspieraj mnie w mym pragnieniu * pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa * przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. Matko Bolesna * wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami * i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

Modlitwa rzymska

O Matko Bolesna  * pozwól mi naśladować Twojego Boskiego Syna *  O tak, jakżebym i ja chciał być trzymanym w Twoich Matko dłoniach. Tym razem jednak o Matko Bolesna * nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi, * którzy tutaj są zebrani wraz ze mną * przed Twoim cudownym obliczem * proszę za całym kościołem św. * i za całą nieszczęśliwą ludzkością. * Wejrzyj Królowo świata * jak wielka jest liczba potrzebujących * smutnych i cierpiących  * popatrz jak ciężkie są nasze czasy.  * Czyż Ty nie jesteś Matką dźwigającą nasze słabości? * Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? * Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, * by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. * Więc okaż nam się Matką, * spiesz co prędzej z pomocą Swoją w Tej naszej potrzebie. Spiesz nam z pomocą Swoją zawsze * a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.
 

Antyfona

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconymi Bogu. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Pomocy.
 

 

 


Projekt i wykonanie Alanet